Onzichtbaar zijn

image_pdf

27 september 2011

Vanavond zou ik met jullie een beetje praktisch willen gaan, in die zin dat het in de komende weken en maanden voor jullie een ander hulp- en werkinstrument kan worden. Ik verduidelijk mij even. Jullie zijn een magisch-esoterische groep, die al aardig wat theorie en ook praktijk gekregen heeft en vanuit onze zijde vinden we het nu toch langzaam maar zeker opportuun dat ieder van u een beetje meer in de praktijk gaat omzetten. Waarom?
Och, u weet, en ik ga daar nu niet over uitweiden, de tijden zijn nogal beweeglijk en woelig en we staan, en ieder gaat daarmee geconfronteerd worden in de komende periode, met nogal aardig wat gezondheidsproblemen onder de bevolking. O, heb geen angst, ik ga niet tegen jullie zeggen dat je geneesheer of geneesvrouw moet gaan spelen, verre van. Maar waar het op aankomt, is dat u met hetgeen wat u tot op heden  hebt geleerd, in praktijk gaat omzetten. Namelijk het werken met Licht en het werken met Kracht. En dat gaat u doen op, en luister nu héél goed, een onzichtbare wijze.
Wanneer u een goede witmagiër wilt zijn, dan is het van belang dat u ongestoord, zonder tegenwerking, kunt uitvoeren wat u wenst uit te voeren; te bereiken wat u wenst te bereiken. En dit zonder dat de buitenwereld daarop attent wordt gemaakt. Een goede magiër in deze tijd, vroeger ook ten andere, en vooral in deze tijd, is onzichtbaar. Dat wil zeggen, u handelt met Licht en met Kracht zonder dat u zich naar de buitenwereld daarop beroept, zonder dat u aan anderen gaat vertellen wat u eigenlijk uitvoert. Want op het ogenblik dat u, en zeker in deze tijd, gaat verder vertellen wat u doet, zelfs ten goede, 100 %, zal dit in uw eigen nadeel uitdraaien. Dat wil zeggen: er is iemand die uw hulp vraagt, geen enkel probleem, u kunt dan rustig stellen: “ik zal voor u doen wat in mijn mogelijkheden ligt” en bij dat antwoord moet het dan blijven. Dan kunt u volledig vrij en ongehinderd met Kracht, met Licht, met Harmonie werken, en zo de persoon die uw hulp gevraagd heeft de meest juiste hulp bieden. Het is niet zo dat u aan iemand moet gaan vertellen wat zij moeten gaan doen, zelfs sommigen denken dat ze moeten vertellen wat ze moeten innemen, dit komt niet aan de orde! U werkt via een tweede werkelijkheid, u werkt niet via de gewone, stoffelijke weg. Want dan bent u geen magiër, maar dan bent u een charlatan. Neem mij de uitspraak niet kwalijk, maar het is in wezen zo. Kijk naar een groot deel van uw medische wereld, is volledig op charlatanerie gebaseerd. U leeft in een maatschappij waar niet de persoon die problemen heeft telt, maar wel het rendement dat er kan achter steken. Dit kan niet wanneer u iemand via een magische weg, of een spirituele weg zelfs, wilt helpen. Op dat ogenblik bent u onzichtbaar. Wat u doet, wanneer u met Kracht werkt, is voor de anderen onzichtbaar. En dan zult u opmerken dat u dikwijls op zeer korte tijd zeer goede resultaten kunt boeken.

U mag ook niet vergeten, mijn waarde broeders en zusters, dat het er niet om gaat de stofmens te behoeden van alle mogelijke kwaaltjes en tegenslagjes. Het is via deze weg dat de meeste van uw medemensen enkel en alleen maar een bewustzijnsverruiming, en dan dikwijls nog maar een heel kleine, kunnen ondergaan. Het is niet aan u om te stellen van: als ik dit of dat doe, dan zal deze of gene wel geholpen zijn. Als u dat wenst te doen, dat moet u in het reguliere circuit gaan en dan moet u zich daar maar mee bezig houden. Maar dit kan niet binnen een magisch-esoterische werkgroep. Laat ons daar zeer duidelijk over zijn, en dat iedereen dit goed dóór heeft. Want we staan voor de tijd dat het nodig gaat zijn dat u hetgeen u geleerd hebt aan het opbouwen van Harmonie, u in het Licht plaatsen en doorgeven van Licht, het werken met Krachten ook op afstand; we komen in de tijd dat dit nodig gaat zijn en dat dit eigenlijk gaat behoren tot een bijna dagelijkse bezigheid. Daarom ook zijn de oefeningen die u gehad hebt voor de opbouw van een tweede werkelijkheid zo belangrijk geweest. De tweede werkelijkheid is voor jullie het ‘werkterrein’. Niet alleen om voor u persoonlijk resultaat te behalen, dat hebben we geaccepteerd, zeker in de periode dat u dit aan het leren waart, maar vooral om, wanneer er u hulp gevraagd wordt, deze via die weg zonder enige restrictie te kunnen geven. Verder blijft het van belang in de komende tijd dat u met de werkzaamheden dat u bezig bent op deze geestelijke terreinen voor de wereld rondom u ‘onzichtbaar’ blijft. We hebben in vorige les u reeds aangebracht hoe sterk de gedachte-krachten zijn die op het ogenblik spelen. Wanneer u goed nagedacht hebt over wat u de vorige les gekregen hebt, moet u beseffen dat u als groep maar ook als individu omgeven bent door krachten die een andere uiting hebben en een ander doel hebben dan het doel dat wij hier nastreven. Namelijk: dat het Licht op deze Aarde mag blijven en dat de Harmonie, die erdoor mogelijk is, zich steeds verder kan ontplooien en ontwikkelen.
Daarom ook wil ik de nadruk erop leggen dat u niet in discussie gaat met degenen die het spirituele, het geestelijke, trachten te verwerpen of trachten in een keurslijf te krijgen. Dat u zich ver houdt, in deze tijd, van elke religieuze discussie. Het is niet dat u dat niet mag aanhoren, en het is zeker niet dat u niet uw eigen mening daarover mag vormen, maar voor de goede gang van zaken en voor uw eigen geestelijk evenwicht is het noodzakelijk dat u, zeker in de komende periode, u onopvallend, ‘onzichtbaar’, wanneer u geconfronteerd wordt met zulke toestanden, u gedraagt. En wees ervan overtuigd, ieder van u zal in de komende tijd geconfronteerd worden met zulke zaken. Misschien zonder dat u er direct oog voor hebt, maar voor u het beseft, wordt u betrokken in bepaalde discussies, wordt u meegenomen in bepaalde groepen en voor u er erg in hebt, bent u deelgenoot. Daarvoor willen we verwittigen.
Wanneer u zich als ‘onzichtbaar’ opstelt, dan is de kans klein dat er aandacht aan u besteed wordt, en dan hebt u wel het voordeel van te kunnen waarnemen wat er gebeurt en uw eigen mening te vormen, zonder dat u in verdediging hoeft te gaan. Dit is iets wat voor ons nu één van de meest noodzakelijke houdingen is die wij in de komende maanden voorzien. U gaat allemaal, of u het nu graag hoort of niet, betrokken worden in zaken die u emotioneel waarschijnlijk zeer sterk zullen triggeren. Emotie is voor de mens een leerschool. Maar sta ons toe naar jullie toe te zeggen dat u deze leerschool op dit eigenste ogenblik niet meer nodig hebt. De kennis die u gekregen hebt gedurende de laatste jaren, moet het voor jullie mogelijk maken, via u te verplaatsen vanuit het dagelijkse naar de tweede werkelijkheid, deze zaken van op een afstand te bekijken, te benaderen, en in uw tweede werkelijkheid deze dan ook op een correcte wijze te verwerken.

Ik weet dat ik vanavond hier het jullie niet gemakkelijk maak. Maar, wanneer u hier over gaat nadenken, zal u opmerken dat dit in de huidige situatie voor een groep als deze de meest juiste houding is, een houding die ook u de meest juiste mogelijkheden zal verschaffen. Ik weet dat op dit moment er overal op aarde heel veel, zeker wat het spirituele aangaat, aan de man wordt gebracht. Al wat via een vorm van reclame is, of dat u dit nu via de moderne communicatie hebt of via de meer ouderwetse middelen, zijn zaken die niet behoren tot hetgeen wat vanuit onze zijde lichtend en harmonisch wordt gezien. Op het ogenblik zijn er ontzettend veel, ik zal ‘t met een uitdrukking zeggen, wolven-in-schapenvacht bezig. En gezien we nu terug voor de winterperiode staan, een periode van duisternis, de periode dat Fernis terug gaat rondwandelen, kunnen we er van op aan dat deze zaken zich meer en meer in het dagelijkse van de maatschappij op de voorgrond gaan dringen. Je zult ook zien dat in deze winterperiode er aardig wat strijd om het gelijk gaat ontstaan. Niet alleen op religieuze basis zal men strijden voor ‘zijn’ waarheid, men zal dit ook op gewone filosofische basis doen, ook op gezondheidszorg zal men strijden voor ‘zijn’ waarheid, om nog maar te zwijgen op politiek of financieel terrein. Maar dat laten we best terzijde. Dit wordt allemaal in deze komende donkere periode versterkt. En voor de kering van het Licht, om het zo uit te drukken, zul je zien, zal er weinig verschuiving ontstaan. Het zal alleen langzaam maar zeker escaleren. We willen voorkomen dat u in deze periode als groep, maar ook als individu, daar in mee gaat.

En deze boodschap die u hier krijgt, krijgen op dit moment zeer vele andere groepen ook. Soms met andere woorden, maar het komt op hetzelfde neer. Wij werken, wij handelen, maar wij blijven onzichtbaar. En dat is op het ogenblik de kracht van het Licht. Het Licht kan zich zo manifesteren en kan zo zijn boodschap verder uitdragen. En dan zal je kunnen opmerken dat ongeveer rond midwinter vele zaken in een afrekeningsperiode zitten. Door de juiste houding en de juiste werkwijze kunt u dan in die periode voor uw medemens aardig wat betekenis hebben. En kunt u ook een krachtige hulp bieden waar nodig is. En het zal nodig zijn.
Tracht u in het dagelijkse leven ook zo onopvallend mogelijk te gedragen. Wat niet wil zeggen dat u over u heen moet laten lopen. U moet de souplesse hebben om, wanneer u iets ziet aankomen, een stap aan de zijlijn te zetten, zodat het u passeert en u niet raakt. Op dit moment zijn alle gevechten, om het zo te zeggen, op voorhand verloren! Dat is heel normaal. Wanneer u als mens in de normale omstandigheden een gevecht aangaat, dan verbruikt u de energie die u nodig hebt om voor uzelf een instandhouding te hanteren. U verliest uw energie, en u wordt tegelijkertijd in deze periode ingepalmd door negatieve velden die zeer snel stoffelijk, lichamelijk een onevenwicht creëren. En u gaat mee in het grote geheel. Denk daar goed over na! Zet gewoon telkens opnieuw een stap opzij. Zo voorkomt u dat uw mogelijkheden ondermijnd worden, u blijft uw volle kracht behouden en u kunt hetgeen wat u aanvoelt, wat u als harmonisch ziet, lichtend ervaart, verder uitdragen.
Ik weet, het is voor de stofmens soms niet evident. Wanneer u iets ziet aankomen waarvan u denkt: “hier word ik geraakt in mijn eigenheid”, hebt u al heel ras de gewoonte van te reageren, en liefst zo sterk mogelijk terug te slaan. Die terugslag is verliezen. Zelfs al hebt u het idee dat u degene die het u aandeed, hebt overwonnen, bent u degene, die verloren heeft. Want u hebt uw energie verkeerd gepolariseerd waardoor u u open gezet hebt voor veel grotere krachten, die u in eerste instantie niet ervaart en ziet, maar die wel via uw andere fijnstoffelijke lichamen u in beslag nemen en zo binnendringen, ook in het stoffelijk geheel.

Als magiër moet u dit zeker weten, als magiër moet u dit beseffen, eigenlijk zelfs zonder dat wij vanuit onze zijde u dit vertellen. Maar wij weten, en dat is ook uit de ervaring die we hebben kunnen opdoen toen wij op aarde nog waren, dat een mens soms wel een beetje stram, een beetje vast zit en daarom trachten wij op een avond als deze u dit nog even bij te brengen. Want u zult nu, in de komende tijd, aardig wat beroep krijgen op uw goedheid, om het zo te zeggen. U zult ook geconfronteerd worden met zaken waarvan u denkt: “hier moet ik helpen”. Hou dan vooral het idee van “ik kan helpen, maar ik ben onzichtbaar” als eerste punt in uw gedachten. Dan kunt u met alles wat u tot hier toe kent, werken. Vermijd in de komende periode dat u mensen bepaalde producten aanraadt. Werk enkel en alleen vanuit de Harmonie. U zult opmerken dat wat vandaag in de markt ligt als zijnde ‘het product’, morgen zal verguisd worden. Samen met degene die het aangepraat hebben. En of dit nu juist of niet juist is, zal niet ter zake doen. Dit zal ook gebeuren op andere terreinen, dit gaat gebeuren op financiële terreinen, gaat gebeuren op sociaal-economische terreinen. Eigenlijk zul je opmerken dat wat men vandaag de hemel in prijst, morgen de hel blijkt te zijn, en waarvan men vandaag zegt “dit is de hel”, morgen de hemel is. En in vele gevallen zal dat in een snelheid gaan die u steeds vast heeft voordat u het beseft. Daarom, als magiër bent u onzichtbaar. Als magiër werkt u achter de schermen. En doordat u dit op zulk een wijze doet, kun je in deze tijd de meest goede resultaten boeken.

Voor uzelf zou ik stellen dat u stelt in meditatie, die u toch met regelmaat uitvoert, dat u stoffelijk en geestelijk, volledig in Harmonie bent. Dat uw lichaam stoffelijk in evenwicht is. Dat u tijdens uw meditatie u steeds open stelt tot de lichtende Krachten en, als het ware, in uw meditatief proces u steeds doordrongen voelt van deze Krachten. Anderzijds dat u u nooit alleen voelt! Dat, wanneer u voor iets aan de slag gaat, u weet dat u terzijde gestaan wordt. Enerzijds door uw geestelijke broeders, maar ook door uw individuele begeleiders. Dat u beseft dat u de symbolen die wij u hebben laten ontwikkelen en hebben aangedragen, voor u werkinstrumenten zijn, krachtsymbolen zijn die elk moment bruikbaar zijn. Maar die ook weer voor de buitenwereld onzichtbaar zijn. Maak niet de fout van naar de buitenwereld toe u te gaan manifesteren met uw zegel of andere krachtsattributen. Want u krijgt op dat moment, en dit gebeurt sneller dan u kunt inschatten in tijd, de volle lading tegenwerking. Alles wat u doet, doet u binnen het kader van de groep, binnen het kader van de Harmonie en het Licht. En dan kunt ervan op aan dat u krachtig werkmateriaal bezit, dan kunt u ervan op aan dat u, telkens weer opnieuw, de nodige steun, de nodige ondersteuning, en zelfs de nodige inspiratie zult krijgen en zult ervaren.

Verder wil ik er nog een paar kleine praktische zaken aan toe voegen. U hebt een gewoonte hier in het Westen van een redelijk rijke eetcultuur te hebben. Let op dat u in de komende maanden het gebruik van vlees zoveel mogelijk beperkt. Ik heb niet gezegd dat u geen vlees meer mag consumeren. Ik zeg enkel: beperk het. Wanneer u magisch wilt werken, op eender welk gebied of vraag die u gesteld is, dan is het ‘t best dat u 24 uur u onthoudt van alle vleselijke gerechten. Dat u gedurende een 24-tal uren voorafgaand enkel fruit, groenten consumeert. Het is namelijk zo dat het niet alleen gaat om het feit dat dierlijk voedsel op het ogenblik voor de mens eigenlijk, dat was vroeger ook als u magisch wou werken, te veel producten bevat die het lichaam irriteren. In deze moderne tijd komt daar bij dat niet alleen de producten van dierlijke origine, maar ook nog eens de scheikundige stoffen waarmee het meeste dierlijke voedsel op het ogenblik bewerkt is, een redelijk sterke schadelijke invloed hebben op het menselijk organisme. En deze toxines, in vele gevallen, hebben ook een doorwerking naar het zenuwstelsel en dit maakt dan dat u gemakkelijker labiel wordt. Gevolg is dan dat, wanneer u zich wil concentreren en met Kracht werken, u eigenlijk vanuit de stof een beetje een tegenwerking hebt; het is daarom dat we dit naar voor brengen.
Nu zijn er mensen die denken, ik lees het hier af: “visproducten zijn dan wel goed”; visproducten op het ogenblik kun je omschrijven als dierlijke producten, met dezelfde problematiek. Je mag niet vergeten dat het meeste wat aan visconsumptie hier in jullie contreien aanwezig is, ook in kwekerijen is ontwikkeld. En wat verder uit de zeeën komt, is meestal door zware metalen zo besmet dat het eigenlijk ook niet geraadzaam is er veel van te consumeren. Maar goed, ieder moet voor zich uitmaken waar de grens ligt. Behalve op het moment dat u met Krachten gaat werken. Dan stelt u zich zuiver in. U kunt bij voorbeeld ook, en dit is een oude truc, maar nog altijd even werkzaam, wanneer u bij voorbeeld ergens op wil gaan inwerken met Licht, met Kracht, alvorens u er aan begint, u even te douchen, even onder stromend water te gaan staan. En terwijl u onder stromend water staat, het gedachtebeeld opbouwt dat alles wat in uw aura zich aan u gehecht heeft, mee weggespoeld wordt door het water. Het is een gedachtepatroon dat voor zulke zaken heel goed werkzaam is. U kunt het zelfs verder doortrekken, en u kunt zelfs onder stromend water voor u de gedachteopbouw doen dat alle toxines en zo verder mee weggespoeld worden. Dat de huid deze afgeeft op het ogenblik dan het stromende water over u neer komt.
Dit is ook magie, waarde broeders en zusters. En zo zijn er aardig wat mogelijkheden. Maar al deze mogelijkheden zouden ons op een avond als deze te ver leiden. Ik heb u gebracht wat men vanuit onze zijde vond dat voor deze groep vanavond aan de orde was. En sta mij toe te zeggen dat de broeders die hier samen met u aanwezig zijn, de hoop uitdrukken dat u over het gebrachte van vanavond sterk nadenkt en dit ook in de praktijk omzet. We beseffen goed dat dit voor sommigen onder u moeilijk zal zijn. Maar de mogelijkheden die je anderzijds krijgt door even deze moeilijkheid te nemen, zijn veel waardevoller dan u vast te blijven houden aan oude ideeën en oude handelingen.

Vragen.

  • Broeder, in de tweede werkelijkheid en het werken voor anderen: in hoeverre grijp je in het karmische van die persoon in en hoe doe je dit en hoe bouw je dit geheel op?

Wanneer iemand uw hulp vraagt en u gaat er van uit dat het beste geschiede, dus u bouwt op dat u bijvoorbeeld de persoon die aan u hulp gevraagd heeft, in het Licht wordt gezet in uw tweede werkelijkheid, dat voor die persoon de zaken in harmonie worden gebracht, dan hebt u eigenlijk het antwoord op uw zeer ingewikkelde technische vraag. Zo simpel is het.
U beïnvloedt daarin geen karmische zaken, dat zou u zelfs niet kunnen. Wanneer u over karmische beïnvloeding wil spreken, dan komen we direct op andere terreinen, die in deze niet aan de orde zijn. Kijk, ik wil dat, en ik ga daar even verder op in omdat anders voor velen het antwoord misschien een beetje simpel is, alhoewel het het meest correcte is. Velen denken dat het karma eigenlijk iets is dat vast geankerd zit aan de mens en dat je daar weinig of niets aan kunt wijzigen. Als je mij toestaat te zeggen dat dit een, door de mens, totaal verkeerde interpretatie van het karma is. Ik begrijp dat de mens dit zo beziet omdat er heel veel literatuur over bestaat die dit naar voor brengt. In werkelijkheid is dit niet zo. Maar ik zou zeggen, mijn beminde vrienden, maak u daar niet te druk over. Want wanneer u aan onze zijde bent, zult u opmerken dat hetgeen wat op een avond als deze gebracht is, wel degelijk klopt en dat dat karma daarin weinig heeft veranderd.

  • En dan hadden we nog een vraag i.v.m. het verhaal van de tijger, die een paar zittingen geleden naar voor is gekomen. Kan u dat nog eens uitleggen?

Dan zou ik moeten navragen welk verhaal dit is.

  • Een meester, die ging met zijn leerling wandelen en daar zat een bedelaar aan de kant en daar kwam een tijger voorbij en die beet die bedelaar dood. En daar was de leerling zeer ontsteld over en riep: “meester, meester, dat kan toch niet, u moet dit opheffen”. En ja, effectief het ganse plaatje wordt teruggedraaid zodanig dat die tijger gaat lopen en dat de bedelaar niet wordt doodgebeten. Maar daarna wordt de bedelaar verantwoordelijk voor het nemen van het leven van anderen. En dan kwamen daar de vragen rond van : wie is verantwoordelijk? Daar waren we niet uit eigenlijk.

Ja, nu heb ik het langs twee kanten gehoord.

Kijk, wanneer een tijger iemand hier tot zijn maaltijd neemt, dan kun je dit in het kader van het verhaal dat gebracht is van meester tot leerling, bekijken als zijnde de evenwichten die er steeds moeten zijn. Wanneer je als leerling iets wenst te leren van een meester, dan – en in dit verhaal is dit dus duidelijk, maar het is vooral oosters getint en daarom voor een westerling soms nogal moeilijk aanvaardbaar – komt het er op neer dat de leerling, zonder enige restrictie, aanvaardt wat de meester als zijnde juist naar voor brengt.
Dit beeld van de tijger is een beeld dat uit de hindoeïstische cultuur komt. Als ik u mag opmerken, hebt u datzelfde verhaal in jullie oud testament waar de profeet de beer de kinderen laat opeten. Wat wil men daarmee zeggen? Men wil daarmee zeggen dat alles in wezen vast ligt. Dus kosmisch ligt alles vast. Dat de bedelaar wordt opgegeten door de tijger is dus een vast gegeven. Wanneer u nu dit vaste gegeven wijzigt, zomaar, alleen op basis hier omdat de leerling zijn emotie niet onder controle heeft, dan wijzigt u eigenlijk de volledige wereld. En daar wil men naartoe. Dus, u wijzigt alles. Dit houdt in dat al hetgeen wat aan de orde is, niet meer aan de orde kan zijn omdat er andere facetten zijn opgetreden. Want de meester houdt dus de tijger tegen zodat de bedelaar niet wordt opgegeten. Het gevolg is dat deze bedelaar anderen ter dood brengt. Dit heeft weer gevolgen die veel verstrekkender zijn. Dat wou de leerling niet.
Voor de meester was dit gewoon de les die hij aan de leerling wou geven: dat hij niet emotioneel op gebeurtenissen kon reageren omdat hij geen overzicht heeft van het totale plaatje. En dat is ook iets wat je in magie in het oog moet houden. Wanneer u magisch werkt en in dat werken gebeurt iets wat u gewoon als stofmens moeilijk kunt aanvaarden, dan maakt dat in wezen in het magische werk niet uit. Uw werk zet zich verder omdat dit in dat totale pakket past. Uw emotie als gewone stoffelijke sterveling heeft daar in wezen niets mee te maken. Want hou je daar rekening mee, dan krijg je een totale andere orde als dusdanig met veel meer, en zoals in het voorbeeld, negatieve gevolgen.
Voldoende duidelijk? In wezen is dit een verhaal dat veelal, en tegenwoordig nog wel eens, bij lessen in het Oosten wordt gegeven. Het is voor de westerse mens eigenlijk minder evident. U zou eerder het verhaal kunnen wijzigen dat de tijger een auto is die iemand dood rijdt. En dat je dat wil voorkomen en dan zou je eigenlijk hetzelfde verhaal krijgen dat, door te voorkomen dat de auto iemand dood rijdt, dat de persoon die niet is doodgereden dan anderen in miserie brengt en zo verder. Het is niet altijd zoals u denkt dat het is. Hou daar rekening mee. Het is niet omdat de tijger de bedelaar opeet, dat daar iets is gebeurd dat kosmisch niet juist is. Het is in menselijke ogen niet juist. Een tijger mag geen mensen eten. Maar waarom niet? Voor een tijger is een mens een prooi zoals een ander. En volgens zijn natuurwet mag hij dit best doen. Het is de mens die de pretentie naar voor brengt van te zeggen: “die tijger mag dit niet”. Maar wanneer u gewoon uw aardse natuurwetten bekijkt, mag die tijger wel degelijk dit doen. En een tijger gaat alleen maar een prooi nemen wanneer deze aanvoelt dat die prooi niet meer correct in het gehele natuurlijke plaatje past. Dat is een kennis die de mens niet heeft. De mens denkt dat een tijgen enkel en alleen maar op prooi belust is en dus eender welke prooi tot zich neemt. Dit klopt niet.
Wanneer u in de wereld, en dan spreek ik ten opzichte van de overkoepelende geest van de tijger, dan zult u kunnen vaststellen dat een tijger enkel en alleen een prooi gaat nemen die op dat ogenblik geschikt is om als prooi gebruikt te worden. En wanneer u het verhaaltje dan analyseert, dan heeft de meester gelijk. Want wanneer de bedelaar niet door de tijger zou opgegeten worden, zou hij veel meer ellende op de wereld hebben gebracht dan dat nu de tijger, door de bedelaar op te eten, van ellende in de wereld heeft gezet. Integendeel, volgens de tijger en de groepsgeest van de tijger was dit een juiste, correcte, harmonische daad. Misschien voor de mens moeilijk te verteren, maar u vergeet één ding: als stofmens bent u ook maar een deel van die natuur en tellen deze natuurwetten even sterk voor uw stoffelijk voertuig als voor die tijger. Kunt u eens over nadenken. Is moeilijk te verteren, denk ik.

  • Broeder, we hadden het onderling ook over de verantwoordelijkheid. Die leerling,  welke verantwoordelijkheid heeft hij?

Die leerling draagt op dat ogenblik geen verantwoordelijkheid. Wanneer een meester een leerling heeft, zal de meester te allen tijde alle verantwoordelijkheid voor de leerling dragen. In dit voorbeeld is de meester verantwoordelijk voor de daden, die de bedelaar achteraf stelt.
Als u het ganse verhaal kent, zul je dan ook opmerken dat het verhaal eindigt en dat de meester de originele situatie herstelt. Dit wil zeggen: hij maakt duidelijk aan de leerling waar de fouten zijn en laat dan terug de tijd spelen, zodat de tijger doet wat hij moet doen en dat de anderen gewoon hun leven kunnen verder zetten.
Dit is natuurlijk een oosters verhaal met de nodige oosterse omkleding. Dat begrijpt u wel. Maar om op de vraag correct te antwoorden: een meester is verantwoordelijk voor zijn leerling zolang de leerling de meester volgt en aanvaardt. Op het moment dat een leerling zegt: “ik wens de meester niet meer te volgen”, wat steeds zijn recht is, vervalt de verantwoordelijkheid van de meester. Nu, in deze moderne tijd, ligt dat al enigszins anders omdat u nog maar weinig deze zaken tegen komt. Meester-leerling komt in wezen nog weinig voor. Maar goed, op het ogenblik is het wel enigszins anders maar dat is misschien beter dat we daar een andere avond aan wijden.

Ik zou zeggen, sta mij toe dat ik een beetje inspeel met de meditatie op wat de broeder in het eerste deel heeft gebracht, namelijk, u onzichtbaar opstellen. Het verbaast mij een beetje dat, ondanks het feit dat verschillende hier het daar moeilijk mee hebben, er weinig op gereageerd is. Maar goed, u krijgt later nog wel kansen om vragen te stellen.

Meditatie: Onzichtbaar werken met de Kracht.

Sta mij toe, mijn beminde vrienden, jullie te vragen een denkbeeldige kring hier te maken. Ieder is dus een schakeltje van deze denkbeeldige kring. En dan vraag ik jullie om uzelf in gedachte naar een hoger niveau te tillen. Dat is moeilijk, hé? Probeer nu eens gewoon in uw gedachten u in een geestelijke sfeer te zetten. Even het trillingsniveau van uw lichaam te verhogen, dat u de idee krijgt dat u lichtjes zweeft. Dat u het gevoel krijgt dat u de mogelijkheid hebt om naar uw lichaam te kijken. U hoeft het niet te doen. Alleen het gevoel opbouwen dat u naar uw lichaam kijkt.
Richt dan uw gedachten hier naar het centrum van de kring. U hebt hier in het centrum de kaarsen, symbool van het Licht, u hebt hier in deze kern de spiegeling, de symboliek via de kristallen van de aarde als het ware. U hebt het magische zegel, u hebt de magische staf. Bekijk dit geestelijk en bekijk dit als zijnde de krachtbronnen waarmee we werken.
Dit ganse geheel wordt nu omsloten door Licht. We bevinden ons in een krachtig Licht. En daar laat ik voor ieder van u, volgens zijn of haar aanvoelen, de keuze welke kleur dit licht heeft. Ieder mag hier zijn eigen keuze bepalen. Het mooie ervan gaat zijn dat we dan hier in ons midden een spectrum krijgen van kleuren, ongehoord, prachtig, een kracht die als een wervelende bron, een soort vuurwerk, als het ware, zich kan openplooien. En deze lichtkracht, vrienden, daar gaan we mee werken.
Ieder van u op dit moment kent wel iets of iemand die een beetje hulp, een beetje kracht, een beetje licht van node heeft. Neem nu deze persoon in uw gedachten. Laat deze bron van Licht deel zijn van deze persoon. Volledig vrijblijvend.
Laat dit Licht dat we hier hebben opgebouwd, waarvan wij deel zijn, dat we zelf zijn, gedeeld worden met degenen waarvan we weten die dit op dit ogenblik van node hebben. Breng dit beeld gewoon hier binnen in deze magische krachtcirkel. Laat dit beeld gewoon doordrongen worden van deze kracht. Bevestig voor uzelf uw hulp. Dank de Bron dat u dit heeft mogen volvoeren. En dan kan je u terug concentreren op het brandpunt hier.
Het is een speling van licht, een caleidoscoop van kleur. Concentreer u nu zelf op deze beweging en wordt één met deze kracht. Laat uw geest deze kracht overdragen op uw stoffelijk zijn. Laat deze kracht elke cel van uw stoffelijk voertuig beroeren. Laat deze kracht het volledige fijnstoffelijke inkleuren, zodat alles rondom u, in u één harmonie, één evenwicht is.
Bekijk uw eigen voertuig, hoe u in staat bent daar een meerwaarde van kracht en energie aan te geven. Laat deze kracht gewoon zijn werk doen. Besef de eenheid met de Bron waaruit deze harmonie is ontstaan. Voel de blauwdruk, als het ware, van de mogelijkheden die nu in u geactiveerd zijn. Voel de rijkdom die neer is gelegd in uw voertuig. Verenig u dan terug, geest en lichaam, tot een eenheid, verbonden door dit Licht, zodat op dit moment, als het ware, uw zielekern stralend is als een briljant, waar alle kleurspelingen van licht in fonkelen.
Eén zijn jullie in deze Kracht. Want samen heb je ze opgebouwd. Samen heb je ze doorgegeven. Samen heb je ze bevestigd. Deze Kracht is uw aanduiding. Deze Kracht is uw mogelijkheid. Deze Kracht is uw eenheid. En deze groep, deze zij in naam van de Bron bevestigd. Met dank aan de Bron, dat deze kring, onzichtbaar voor de buitenwereld, zichtbaar voor onszelf, een onuitputtelijke bron van Kracht is. De mogelijkheid inhoudende steeds weer opnieuw en opnieuw daaruit te putten, gebruik te maken en te delen te allen tijde. Dit zij bevestigd.
En wanneer we nu, zoals het hoort in een magische opbouw, de kring terug openen, dan is niet onze magische verbinding verbroken, integendeel, dan is onze magische eenheid sterker dan ooit tevoren. Maar krijgen we de kans om ieder als individu, binnen het geheel, zijn taak te voltrekken in eenheid met de kring.

Zo, mijn beminde vrienden, u zult nu kunnen opmerken dat de Kracht die u gedeeld hebt met degene die u in uw hoofd genomen heeft, om het zo uit te drukken, merkbaar zal zijn. U hoeft daar niet speciaal voor te gaan kijken. Dit is niet aan de orde. Maar u zult vaststellen, te gelegener tijd, hoe krachtig deze magische handeling zal geweest zijn en hoe mooi u de resultaten daarvan zult kunnen waarnemen. Laat dit dan voor u als voorbeeld de Kracht inhouden om dit zelfstandig steeds weer opnieuw te herhalen. Laat deze oefening van vanavond voor ieder van u de aanzet zijn om te beseffen dat je in deze tijd, met deze Krachten veel meer kan bereiken dan op welk ander terrein ook. Want dat is het doel van jullie opleiding: in deze wereld, in deze veranderende chaotische wereld, met deze Kracht aan de slag te gaan, in alle onzichtbaarheid. En in alle onzichtbaarheid zul je dan degene zijn die de vernieuwing tot een juiste uitwerking kan laten komen. Je zult dan degene zijn die de kosmische werkelijkheid van Aquarius een mogelijkheid geeft zich volop te ontplooien. Je zult de pionier voor de volgende generaties zijn waar uw handelingen, die nu nog als zijnde een beetje aan de kant staande, in de toekomst eigenlijk de meest normale handeling, het meest normale doen zal worden.

image_pdf