Wisselwerking met uw eigen geest

image_pdf

9 april 2009

Waar het vanavond over gaat, is dat we kunnen komen tot een besef van: waar ik mij ook bevind, ik ben altijd verbonden, samen met mijn eigen geest. En nu kunt u zeggen: “Maar dat is toch eenvoudig, dat weten wij toch. Allé, wie van de groep weet nu niet dat zijn geest er is? Iedereen weet dat toch.”

Ja, iedereen weet dat, maar blijkbaar zijn er weinigen onder jullie die daar effectief rekening mee houden. En wat bedoel ik met: effectief rekening mee houden. Die, wanneer zij bv. met iets geconfronteerd worden, het probleem voorleggen aan hun geest, dat vergeet u. Wanneer er moeilijkheden zijn, even in gedachten gaan en aan uw geest vragen of hij u kan helpen, wordt zelden of nooit gedaan. Nochtans, lieve vrienden, in deze periode zou u daar heel ver mee komen. En wanneer u dit tot een gewoonte zou maken, dan zult u opmerken dat, ondanks alle verschuivingen die in de komende tijd nog zullen plaatsvinden, en ondanks alle onheilsboodschappen die uw pers u toestuurt, dat u best de waarheid gaat zien, dat u best zult aanvoelen wie u iets te vertellen heeft en wie u iets op de mouw wilt spelden. Dat u gaat aanvoelen: kijk, ondanks dat de maatschappij mij in die richting zou willen laten gaan of die of die daden zou willen laten stellen, doe ik het beter niet en ga ik de andere richting uit. Waar u dan zult zien, door juist dat te doen, aan te voelen wat uw eigen geest u tracht duidelijk te maken, dat u daarin de juiste resultaten bereikt.

 Daarom stel ik voor dat u vanaf nu, bijvoorbeeld wanneer u uw dagelijkse meditatie doet, heel bewust uw meditatie doet in samen denken met uw eigen geest. Dat is eigenlijk heel simpel, hoor. We moeten daar geen ingewikkelde procedure van maken. U begint uw meditatief gebeuren en u linkt dat gewoon met uw gedachten aan uw geest. Ach, u mag gerust – de dames vinden dat misschien sympathieker – uw geest een naam geven. Welke naam u die geeft, maakt niet uit. Sommigen onder u zullen waarschijnlijk impulsief een naam door krijgen, goed. Maar een naam kan gemakkelijk zijn, kan ervoor zorgen dat ook het contact vlotter verloopt. Want als u een naam aan uw geest geeft, dan is hij niet meer alleen die geest, die ergens wel bij mij aanwezig is, maar god weet waar. Maar wanneer u hem een naam geeft, dan is dat een individu en dan gaat u dat meer bekijken als een persoon, zoals er hier personen zijn waarmee u contact kunt hebben. Het zijn kleine details, maar details die heel veel bijdragen tot een goede wisselwerking tussen het stoffelijke voertuig en de geest.

Het is ook niet nodig dat u tracht zich een voorstelling te maken van hoe uw geest er uitziet. Uiteindelijk is een geest energie en u kunt zich geen energie voorstellen. Wanneer u atoomenergie hebt, u kent het woord, u hebt het beeld van een atoomcentrale, maar de energie, de atoomenergie, daar hebt u geen zicht op, dat is voor u niet vatbaar. Zelfs de simpele elektriciteit die overal gebruikt wordt voor alles en nog wat, is een energievorm die u wel kunt voelen, maar u kunt die maar zelden zien. Ja, wanneer er ergens een ontlading is of een kortsluiting, dan ziet u daar één van de uitingen van de elektriciteit. Maar onder de normale conditie ziet u het niet. Toch kunt u het gebruiken op alle mogelijke handige manieren. Besef dat het niet nodig is dat u uw geest ziet, maar wel dat u weet, zoals bij elektriciteit: Wanneer ik op de knop druk, is er licht; wanneer ik de geest aanspreek, is hij er.

Dat wil zeggen dat als u dat besef heel goed tot u laat doordringen, dat ook, en zeker naar de toekomst toe is dit een zeer belangrijk punt, allerlei angsten ongedaan gemaakt worden. Want u bent niet meer alleen en u hebt maar even uw aandacht te verleggen en u hebt hulp. U moet er rekening mee houden dat we in de komende 48 tot 72 uur heel zware angstgolven over Europa zullen zien bewegen. Deze angstgolven komen gewoon vanuit het aardbevingsgebied. Zij gaan langzaam maar zeker de wereld rond en zij zijn bijna in hun volle kracht hier. U kunt de volgende dagen verwachten dat mensen plots onzinnige zaken zullen doen, gewoon uit angst. Dat men plots zichzelf niet meer beheerst uit angst. Ook in het verkeer zult u zulke zaken kunnen waarnemen. Ook bij de dieren zult u het waarnemen, want deze zijn er ook heel gevoelig aan. Het is geen abnormaal verschijnsel. U moet beseffen dat op het ogenblik een paar miljoen mensen, niet een paar honderdduizend, maar een paar miljoen mensen in Italië nog steeds doodsbang zijn voor wat er nog kan gebeuren, voor wat er nog gaat gebeuren. En deze angst pulseert door de atmosfeer. En deze gaat over het Middellandse Zeebekken via het zuiden van Europa zo naar de poolgebieden.

Waarom dat zo pulseert, dat is bijzaak. Het punt is dat deze golven wel degelijk ook deze streken bereiken en dat de invloed ervan sterk zal zijn. Wanneer u nu beseft– en daarom spreken we vanavond over uw eigen geest omdat het een handige proef is, een zeer praktische handige proef nu – dat u de komende dagen, wanneer u zich in uw stoffelijk voertuig wat wrevelig voelt, niet wetende vanwaar het komt, misschien een beetje onbeheerst bent, ook niet wetende vanwaar het komt, dat u zich kunt terugtrekken even en dat u kunt zeggen: “Hé vriend, help mij even, laat mij even de juiste gedachte hebben, laat mij even de zaken op orde stellen.” En dan zult u aanvoelen dat die angsttrilling langzaamaan aan u voorbijgaat, dat die niet direct een vat op u heeft.

En dit is naar de toekomst toe nog maar één van de beginzaken die rond de aarde zullen gaan. Wanneer er andere zaken gebeuren, zult u het ook wel opmerken. En telkens weer opnieuw zult u zien dat mensen gevangen worden door hun eigen beelden in hun eigen angstwerelden. Het is van belang dat u daar niet in meegaat. En daarom kunt u sterk staan, in die die zin dat u gewoonweg door het besef dat u steeds op uw geest kunt rekenen, alles eigenlijk op een juiste manier kunt wegwerken. Daar komt effectief bij dat uw geest ook nog eens de mogelijkheid heeft om voldoende informatie te krijgen, vast te stellen via zijn broeders en zo ook voor u een juister inzicht te creëren.

Laat mij even verder gaan op de actualiteit van vandaag. Stel dat door de media, door de pers bepaalde insinuaties gegeven worden van wat nog gaat gebeuren. Uw geest heeft een overzicht van wat tot de mogelijkheden behoort. Dat overzicht is iets totaal anders dan de veronderstellingen die de media op u afvuren. Zelfs wat de wetenschappers in al hun overtuiging de wereld inzenden. Op dat ogenblik is het voor u gunstig te beseffen dat wat men u tracht duidelijk te maken via de communicatiekanalen van media en noem maar op niet juist is en dat wat uw geest u doorgeeft, wel degelijk is wat op de lijst van gebeurtenissen staat. Dat houdt in dat u ook weer hier uw voorzorgen kunt nemen.

Ik heb nu heel rustig u verteld waarom het nuttig is dat u dat aanvoelen van die andere persoon gaat gebruiken. En voor al de aanwezigen hier wil ik toch duidelijk stellen dat het aanvoelen van de andere persoon wel degelijk te maken heeft met uw eigen geest. Wanneer u zegt dat uw huisdier daarop reageert, is het nogal logisch. Wanneer u spreekt over een hond, een hond ziet u, maar ziet niet alleen uw stoffelijk deel, maar ziet ook het energieveld. En gezien er soms een verschil is tussen wat het energieveld doet, of wat de geest doet, en het stoffelijk voertuig, kan dit er soms toe leiden dat de hond in de war geraakt. Wanneer we spreken over poezen, moet u zelfs opletten. Want waar de hond gaat denken: “Mijn baasje, ja, is zot aan het doen of hij trapt ernaast, ik trek het mij niet aan”, zal een poes eerder agressief worden. Wanneer een poes duidelijk een geest ziet, kun je dikwijls opmerken dat deze zich in een soort verdedigingstoestand gaat stellen, gaat blazen en haar staart dik maken. Een hond zal eerder eens blaffen, eens naar u kijken en dan op zijn lievelingsplek gaan liggen met de gedachte: “Ach, laat ze maar doen, ze weten niet beter.”

Ja, u denkt dat dieren niet denken, lieve mensen, maar dieren hebben wel een eigen soort denkpatroon, dat soms zeer intens is en dat dikwijls juister is dan dat van jullie. Sorry dat ik het zo zeg, het is geen affront, maar het is nu eenmaal zo. De mens denkt altijd dat dieren zomaar domme wezens zijn, vergeet dat maar. De meeste dieren, en zeker de huisdieren zoals honden en katten, en de grotere: paarden en ezels, maar daar ziet u vaak het onderscheid niet, die denken wel degelijk na. Maar goed.

Ik zou graag nu nog als afronding van dit onderwerp u nog een paar praktische tips geven om met uw geest contact te hebben. Om te beginnen dus, dat heb ik al gezegd, vanuit het meditatieve proces. U spreekt gewoon uw geest aan. U geeft hem een naam of u zegt: ‘mijn innerlijk’, maakt niet uit. En u praat ermee zoals ik met u praat. Wanneer u zich te ruste begeeft, dan zou het wenselijk zijn dat ieder van u alvorens in te slapen een minimum aan aandacht geeft aan zijn geest door hem goede nacht te wensen. Heel bewust ‘goede nacht’ zeggen tegen uw geest. De koppels hier aanwezig, zeggen normaal voor zij gaan slapen ook ‘goede nacht’ tegen elkaar, in normale omstandigheden, als het geen oorlog is. Anders moeten er eerst andere zaken gebeuren vooraleer de vrede getekend wordt, maar goed. En voor de anderen is het dus aangenaam te beseffen dat zij niet meer alleen in bed liggen en dat er wel degelijk altijd gezelschap is. Ik zeg het misschien een beetje humoristisch, lieve mensen, maar dat blijft het beste bij. Dus, doe de moeite om gewoon, al is het in uw gedachten, al is het in stilte, dat kan want ik kan mij voorstellen wanneer u bijvoorbeeld met iemand samen slaapt die hiervan niet op de hoogte is, en u zegt ineens ‘goede nacht’ aan uw geest, dat die misschien zal denken dat hier iets niet klopt. Maar dat moet u zich niet aantrekken. U kunt het rustig in gedachten doen.

Als u dat doet en u doet het dag na dag, dan zal het voor uw stoffelijke hersenen, en dat is toch belangrijk, voor uw stoffelijke hersenen een gewoontepatroon worden te aanvaarden dat er een wisselwerking is tussen de stof en de geest. U mag natuurlijk ook, wanneer u gedurende het in slaap gaan nog even in gedachte uitwisselingen doen met uw geest. U kan ook bepaalde zaken aan uw geest voorstellen of vragen, maakt niet uit. Het is uw geest en uw geest zal wel vinden dat dat kan of niet kan. U moet niet verbaasd zijn dat hij soms niet ingaat op wat u vraagt, omdat de geest dikwijls beseft dat het beter is dat dit niet gebeurt. Maar goed. Wanneer u dan ontwaakt, wanneer u de eerste impulsen van uw dromen hebt genoteerd, want dat blijft aan de orde, dat u dus heel bewust ook ‘goede morgen’ zegt tegen uw geest, tegen uw eigen innerlijk. U kunt dit doen op om het even welke wijze. De kwestie hier is ook weer dat u zich heel bewust instelt op de geest.

Zo zal de komende tijd tijdens elke nachtrust een wisselwerking ontstaat, een heel bewuste wisselwerking tussen uw hersenfunctie en uw geestelijke functies. Dat de poorten die door uw hersenen dicht gehouden werden, op deze wijze door u geopend worden. Het is simpel, u moet daar geen toverformules voor kennen, het is geen hocus pocus. Het is heel simpel, het is uw gedachte die uw hersenen opdraagt om gewoon open te zijn, te luisteren naar wat uw geest overbrengt. Dat is het deel dat zich voltrekt tijdens de rustperiode van het lichaam.

Wanneer we nu verder in de dag zijn, raad ik jullie aan om ook hier weer verschillende malen in de dag heel bewust aan uw geest te denken. Dat kan zijn dat u bv. gaat winkelen, u staat voor een rek met veel chocolade, paaseieren waarschijnlijk in dit geval, en u vraagt zich af of u er nu een paar kilo zou kopen of niet. En u krijgt dan het idee: “als u er één koopt, zal het wel genoeg zijn, zeker.” Tracht u er dan aan te houden. U kunt natuurlijk ook omgekeerd werken en vragen aan uw geest of hij het goed vindt. Het zijn kleine zaken, het zijn futiliteiten, en u kunt denken: waar bent u mee bezig? Wie gaat nu aan zijn geest vragen of u een paasei mag kopen. Toch geen zinnig mens! U hebt daarin gelijk, alleen, alleen trachten we langzaam maar zeker jullie van bij die zinnige mensen weg te krijgen. En juist door u zaken te laten doen die blijkbaar niet zinnig zijn, kunnen we jullie zover krijgen dat u open staat voor de écht zinnige zaken en dat u echt tot handelen kunt komen waar het voor u nodig is. En effectief, u leert dat door zulke zaken, door zulke kleine oefeningen.

Kijk, jullie zijn allemaal ooit eens kind geweest en u hebt allemaal als kind leren fietsen. Dat was in het begin ook niet gemakkelijk. Als er een paaltje stond de eerste keer, dan zou u er recht op gereden hebben. En als er een grachtje naast u was, dan dook u er wel eens in. Waarom? Omdat u de oefening nog niet voldoende had en de stuurvaardigheid. Wanneer u 20 jaar later met de fiets door het drukke verkeer rijdt, is er geen enkele hindernis die u tegenhoudt; u staat daar niet meer bij stil. Alleen is het verschil dat door de jaren heen het fietsen u eigen is geworden en dat u een automatisme hebt dat u anders bent geworden in overal tussen door te sturen. Dus, wanneer u daaraan denkt, dan moet u toch ook begrijpen dat wanneer u zulke nieuwe materie als werkelijk omgaan met uw geest, maar werkelijk omgaan met uw geest, dat dat ook moet geleerd worden. En wanneer jullie allemaal nog in de puberteit zaten, zou dat geen probleem geweest zijn. Dan zou dat heel gemakkelijk gaan. Maar gezien voor sommigen de puberteit toch al een paar jaar achter de rug is, is het al iets moeilijker en moet u dus meer oefenen. Maar dat wil niet zeggen dat, wanneer u dit allemaal ter harte neemt, dat u geen heel goede resultaten kunt bereiken.

Een laatste proefje dat er ook nog aan te pas kan komen, waar u misschien niet direct bij stilstaat, dat is wanneer u bv. officiële papieren krijgt, gelijk welke, en u weet niet goed wat u ermee aan moet. Wel, dan neemt u kennis van wat er staat en u geeft het gewoon door aan uw geest, en u legt het terzijde. U laat het 24 uur of 48 uur terzijde liggen. En als het enigszins kan, vergeet het, denk er niet meer aan. Dan zult u opmerken dat doordat u het doorgeeft naar het geestelijk deel van uzelf, er zich op die problematiek een antwoord formuleert. Dat antwoord zal zich binnen de tijd dat u zegt – ik leg het 24 uur of 48 uur opzij – manifesteren. Het antwoord zal meestal anders zijn dan het antwoord dat u klaar had wanneer u wat u kreeg, ter kennis nam. Het is een logica. Waar u beperkt bent in reactie en kennis van wat men u vraagt, heeft uw geest weer een veel groter overzicht. Kan uw geest inschatten wat er werkelijk achter steekt en kan u daardoor de juiste impuls geven, de juiste gedachte. Wanneer u het vergeten bent, wanneer u er niet aan denkt, op dat moment kan de geest u de juiste gedachte doorgeven. Want wanneer u aan die zaken blijft denken, blokkeert u, gaat u uw hersenfunctie op de voorgrond stellen en houdt u de inspiratie, het idee dat de geest u wil geven, tegen. Het klinkt allemaal heel simpel, lieve mensen, maar u zult opmerken  dat het in de praktijk wel wat oefening vraagt.

En natuurlijk, ja, deze oefeningen komen bij alle andere oefeningen die u tot heden toe gekregen hebt. Het wordt langzaamaan een serieus pakketje. Maar het is de combinatie van alles wat we hier op deze avonden voor jullie gebracht hebben, dat jullie klaarstoomt voor de veranderingen, dat jullie klaarstoomt om zaken aan te kunnen, ermee om te gaan, waar anderen anders de mist zullen in gaan. Dus, neem de nodige tijd ervoor, oefen zoveel u kunt en u zult er de vruchten van plukken.

Zo, lieve vrienden, dit is wat ik u aan les deze avond wou brengen. Dan kunnen we na het beantwoorden van uw schriftelijke vragen, mediteren. We hebben vanavond een heel goede toestand in die zin dat het volle maan is; we zitten op de kracht van deze maan, bijna op haar maximum. En we gaan deze kracht vanavond gebruiken om bepaalde zaken in de atmosfeer te kunnen sturen. We zullen tevens proberen in het meditatief gedeelte u uw eigen geest op de voorgrond te laten schuiven. We gaan proberen om door de ontspanning die zullen trachten te bereiken met jullie, uw geest voor uzelf de zaken even kan sturen, even kan overnemen. Daar zult u een gevoel aan overhouden dat u achteraf geladen bent met kracht, met energie zodat u het idee hebt dat u lichtend de toekomst aankunt.

Tweede deel.

Hier ben ik terug voor het tweede gedeelte. Mag ik de eerste vraag a.u.b.?

  • Kan het zijn dat u de stem van uw geest werkelijk hoort? En als dat zo is, waarom dan niet altijd?

Er is een verschil tussen geestelijk horen en fysiek horen. De kans dat u de stem van uw geest fysiek hoort, is zeer klein. Voor een geest, zelfs uw eigen geest, is het een enorme inspanning – u kunt zich niet voorstellen hoe groot – om klanken om te zetten zodat u begrijpt wat de geest wil zeggen. Die inspanning is irrelevant t.o.v.de mogelijke resultaten. Het is voor een geest veel gemakkelijker u beelden over te dragen en zelfs gedachtebeelden over te dragen zodat u denkt dat u iets hoort. U bent er dan van overtuigd dat u een stem hoort, maar in wezen is het uw eigen bloedcirculatie die een omzetting doet van een soort licht geruis, dat altijd aanwezig is maar niet waargenomen wordt, een omzetting doet en zo via uw gehoorzenuwen, niet uw gehoorinstrumenten, niet uw oor zelf, maar wel de gehoorzenuwen, in uw hersenen het idee geeft dat u door de geest aangesproken wordt.

Ik zou bijna zeggen dat 99,8 % van al wie de geest horen praten in zichzelf, of zelfs wanneer u een zogenaamd visueel contact hebt en iemand ziet waarvan u weet dat deze zich aan onze zijde bevindt, dat gebeurt, en die spreekt met u, dan is dit nog steeds geen fysiek geluid noch een fysiek horen, maar speelt het zich af op het fijnstoffelijke niveau, dat dan voor het gemak van het fysieke lichaam vertaald wordt als horen.

Ik hoop dat dit voldoende is, want het is nogal redelijk technisch.

  • Blijkbaar zijn er verschillende onder ons die de naam van hun geest kennen. Wie hem nog niet kennen zouden dit graag willen weten.

Ach, de naam van uw geest is voor het voertuig van minder belang. Denkt u dat de auto waar u mee rijdt, interesse heeft in hoe u heet? Nee. Maar goed, wanneer u toch deze nieuwsgierigheid hebt, er is een heel simpel trucje om te weten te komen welke naam uw geest eigenlijk het liefst voert. Want vergeet niet, lieve mensen, uw geest heeft  niet één naam, maar vele namen. Maar er zijn bepaalde namen die uw geest wel degelijk liever heeft dan andere. Wanneer u zich daarop gewoon instelt en – u kunt dit doen gewoon via meditatieve weg, heel rustig – in samenspraak met uw geest de vraag stelt: Welke naam draagt u het liefst? Of u kunt ook vóór het slapengaan vragen aan uw geest dat de naam tijdens uw slaap duidelijk wordt, dan zult u zeer snel een naam ontvangen. Maar let op, vele namen zullen u onbekend zijn en wat nogal gemakkelijk gebeurt, dat is dat iemand bv. tijdens zijn slaap een naam ontvangt, maar deze niet aanvaardt omdat hij dit niet kan plaatsen. Een naam die bv. geen linken legt naar iets. Want een mens is heel gevoelig. Een mens heeft liefst een naam die hij hier of daar kan aan linken. Een naam moet een betekenis hebben. Maar dikwijls gebruikt de geest een naam die voor de geest een zeer grote waarde heeft, maar in dit huidige leven het stoffelijk voertuig eigenlijk geen enkele binding geeft. En dan is het voertuig nogal eens geneigd om te ontkennen dat het een naam krijgt en dan krijgen we nogal eens te horen: “Ja maar, ik vind niks of ik krijg niks door.” De kwestie is ook hier weer: stel u volledig open en wanneer dan een naam naar voor schuift, aanvaard het, wat die naam ook is. Zelfs al begrijpt u van die naam niets. Maar wees er wel van overtuigd dat de naam dan een rechtstreekse binding is met uw eigen geest.

  • Bijna elke keer spreken jullie over de kracht binnen de Tipi. Kunnen wij dat bij onszelf, wanneer we thuis zijn, in de meditatie ook oproepen?

U kunt dit zeker steeds weer opnieuw oproepen. De beste wijze is dat u zich gewoon in een ontspannen toestand voorstelt dat u allemaal samen hier zit. Door het beeld op te roepen dat u allen samen hier zit, creëert u werkelijk de keten van de kracht en kunt u heel krachtig werken alsof u hier werkelijk lichamelijk aanwezig bent. Omdat u al voldoende, iedereen die hier aanwezig is, de kracht hebt ondergaan die hier opgebouwd wordt. U moet er rekening mee houden dat voor dit soort krachten en energieën tijd en ruimte eigenlijk geen beperking is en dat het vooral afhangt van uw eigen ingesteldheid en uw eigen vertrouwen op uw eigen kunnen, dat zal uitmaken hoe sterk u met deze energieën kunt omgaan.

Wij hebben dit vroeger ook al naar voor gebracht dat u zich best kunt voorstellen dat u gezamenlijk hier zit met al degenen met wie u verbonden bent en dat u vanuit deze plaats werkt. En dan mag u daar gerust op 100 kilometer of op 1000 kilometer vandaan zijn, dit verandert niets. Vergeet ook niet dat het niet alleen de fysieke, stoffelijke personen zijn die hier aanwezig zijn, maar dat tevens alle entiteiten die dit ondersteunen, daar dan ook bij betrokken zijn. En dat zijn er heel wat. Dus u hebt werkelijk een krachtige bijna piramidale structuur die deze energie kan opwekken, waar u ook bent. U hebt daar als het ware dan een straalverbinding. En die straalverbinding maakt het u mogelijk volledig deel te zijn aan het geheel.

Ik hoop dat ik hier niet te technisch ben geweest en voldoende duidelijk.

Deze antwoorden worden best nog een paar maal beluisterd, omdat in deze antwoorden voor ieder van de aanwezigen hier toch nog telkens weer opnieuw waardevolle items zitten die bruikbaar zijn. Ik denk dat we vanavond qua lering een zeer waardevolle avond hebben gehad waarmee u heel goed aan de slag kunt.

Meditatie: Harmonie met de kracht van de maan.

Goed, wanneer nu iedereen de juiste zithouding gevonden heeft, dan vraag ik: concentreer u nu even hier op het midden van de tipi. Concentreer u even op de tafel met de brandende kaarsen en de voorwerpen erop aanwezig zijn. En in uw concentratie stelt u zich voor dat het heldere maanlicht dat op het ogenblik hier boven deze tipi schijnt, door het dak neerkomt in het midden van onze kring. Stel u deze lichtzuil van de maan voor, de energie, de kracht die de maan overdraagt aan de aarde. Concentreer u daarop en zie en voel en ervaar hoe uw aura opgenomen wordt in deze krachtige zuil van licht. Dit maanlicht vult uw aura. En doordat het maanlicht uw aura vult, krijgt u een natuurlijke zuivering. Alles wat als vervuiling in uw aura aanwezig is, wordt op dit ogenblik door de eenheid met het maanlicht weg gefilterd. Uw aura krijgt een prachtige lichtroze uitstraling, de uitstraling van de maan, met een kleine lichtblauwe nuance in. Zie hoe uw eigen aura zich zuivert, hoe uw eigen aura meer en meer straalt en hoe u één wordt met deze kracht van de maan.

Concentreer u op uw aura en laat even het stoffelijke voertuig in zijn rust achter. Fixeer u op dit licht. Eén zijnde nu met dit licht vormen we één kracht, niet meer beperkt door de stof of de dimensionele wereld. We zijn vrij. We bevinden ons in harmonie en in eenheid met de kracht van de maan. Maan, de godin van de harmonie, de godin van de liefde. We zijn één. We zijn opgenomen in de beeldvorming van deze kracht. Laat deze kracht nu voor ons uit gaan. Laat deze kracht nu ons zien wat we moeten zien. Geef deze kracht de toelating te horen wat we moeten horen. Geef deze kracht de toelating te voelen wat we moeten voelen. Geef deze kracht de toelating te proeven, te ruiken wat we moeten proeven en wat we moeten ruiken. Geef deze kracht de toelating dat al onze zintuigen op scherp staan, opgenomen in deze eenheid, opgenomen in deze harmonie.

En vanuit deze plaats bezien we de aarde. Vanuit deze plaats zien we hoe de energie die nu vrijkomt, die gegeven wordt, de aarde vernieuwt. We zien hoe het jonge groen zich ontwikkelt. We zien hoe het water de dorst lest van de aarde. We zien hoe de lucht, op zijn eigenste wijze, het stof verwijdert en alles vernieuwt. Hoe de lucht alles opnieuw zuurstof schenkt. En we zien ook hoe het vuur niet alleen licht brengt, maar door zijn omzetting het alchemistische proces voortzet tot vernieuwing, tot voedsel. Het creëert het alchemistische goud dat voor de aarde zeer waardevol is. En vanuit dat alchemistische goud ontstaan de nieuwe planten, ontstaat het nieuwe leven.

Zie hoe nieuwe processen gesmeed worden. Zie hoe genetische plannen gewijzigd worden. Zie hoe door al dit een nieuw voertuig ontwikkeld kan worden. En zie hoe de testpiloten proberen dit voertuig zo efficiënt mogelijk te maken, ervoor te zorgen dat de toekomstige generaties steeds harmonieuzer kunnen omgaan met de planeet waarop zij komen leren, met de planeet waarvan zij deel worden. En dit alles kan u ervaren vanuit het krachtige licht, vanuit de krachtige energie die de maan op het ogenblik ons geeft. Want dit maanlicht is krachtig. Dit maanlicht beïnvloedt niet alleen de emoties van de mensen, maar dit maanlicht beïnvloedt ook de emotie van de aarde. Waar de aarde op dit moment snikt, een traan wegpinkt omdat ze gevangen is in de liefde van haar planeet, in de liefde van haar satelliet, in de liefde van Luna. Deze emotie is sterk, zeer sterk. Zelfs zo sterk dat ze rilt van vreugde, dat ze trilt van geluk. En dankzij deze bewegingen worden er veel oude zaken opgeruimd. Dankzij deze bewegingen wordt er veel proper gespoeld. Dankzij deze bewegingen worden er veel nieuwe zaken omgezet.

De aarde voelt zich één met haar maan. De aarde voelt zich één met de harmonie van de maan. De aarde voelt zich ook één met ons. Zij beschermt ons. Zoals de maan ons beschermt, beschermt zij ook haar kinderen. Deze dubbele kracht maakt het mogelijk de zindering van de aarde te begeleiden. Deze kracht maakt het mogelijk om op een meer efficiënte en harmonische manier de veranderingen te laten voltrekken. Deze kracht is de kracht van het leven, maar is ook de kracht van de overgang en de voortgang. Deze kracht is ook de kracht van het besef dat de eeuwigheid er steeds is, van het besef dat niets verloren gaat. En dat de weg van de verandering nog lang is.

Eén zijnde met deze krachten kunnen wij reizen maken in het universum, zo ver onze eigen gedachte-mogelijkheid draagt. We kunnen Melkweg na Melkweg bezoeken, bekijken. We kunnen zoeken naar andere mogelijkheden, naar nieuwe mogelijkheden. Maar toch blijven we kinderen van de aarde, zolang we de gouden koord met het stoffelijk lichaam niet verbreken. En dat is onze eigen keuze, de keuze om de stof nog te gebruiken zolang het mogelijk is om zoveel mogelijk te leren. En dan, op het juiste ogenblik, de gouden koord, de navelstreng met de stof, te breken en verder te gaan in de geestelijke wereld, waar ook de maan met ons mee is. Waar ook de kracht van het licht met ons mee is. Waar we ons opnieuw gaan oriënteren en zoeken wat er nog ontbreekt op onze weg. Welke soort nieuwe stoffelijke binding is voor ons de leerschool die we best gaan? En ook hierin blijft de aarde, blijft de maan, blijft de zon voor ons een belangrijke factor. Een factor van leren, een factor van bescherming, een factor van erkenning.

En zo kunnen we steeds verder en verder gaan. Tot het moment dat we zullen komen, zullen beseffen dat we eigenlijk geen stof meer nodig hebben. Dat we de stof definitief achter ons kunnen laten en verder gaan in de kosmos, verder gaan onze weg van geestelijke ontwikkeling, van eenwording met de kern, van eenwording met de kracht. Maar intussen zijn wij allen nog beperkt, zijn wij allen misschien nog te beperkt om deze grootse stap, deze onderneming te durven uitvoeren. Daarom blijven we liever in de bescherming van dit licht. En ook dit weer is menselijk. De mens die bescherming zoekt bij de meerderheid. De mens die het zo moeilijk heeft om voor zichzelf op te komen, voor zichzelf de vraag de stellen: Kan dit, of kan dit niet? Maar door de eenheid met de harmonie van de maan, door de eenheid ook met de harmonie van de aarde en de maan kunnen wij de krachten delen die nu in ons opgenomen zijn met al degenen die zoekende zijn naar kracht.

Stel u nu even het beeld voor van degenen die volgens u hulp nodig hebben, die aan u hulp gevraagd hebben. Stel ze u voor. En plaats het beeld hier midden in onze kring onder de zuil ook van licht. En zie hoe dit licht ieder die hier geplaatst is, verzadigt. Hoe dit licht kracht geeft, hoe dit licht genezing brengt, hoe dit licht rust geeft, evenwicht brengt. En geen beeld is teveel. Want zelfs op één speldenknop kunnen ontelbare beelden voor hulp.

En bevestig voor uzelf nu deze beelden. Bevestig de kracht. Bevestig de eenheid die u bezit. De eenheid met de maan, de aarde en de zon. Bevestig deze gouden driehoek, de driehoek der wonderen, die steeds weer opnieuw in uw gedachten kan worden opgebouwd. Die steeds weer opnieuw uw geest de mogelijkheid geeft om rond te gaan, uit te gaan, hulp te bieden waar het gevraagd is. Want de kracht van deze drie is de grootste kracht binnen dit stelsel. Een kracht die de mogelijkheid inhoudt om vernietigend op aarde op te treden, maar tegelijkertijd opbouwend te zijn zoals u nooit hebt gekend of beseft.

En wanneer u deel bent, zoals nu, van deze kracht, dan bent u daar heer en meester over. Dan kunt u met deze kracht als het ware de aarde reinigen. Kunt u met deze kracht de maan doen schitteren, sterker dan ze ooit geschitterd heeft, kunt u met deze kracht één zijn met de zon zodat het vuur u niet deert, maar het vuur voor u de inwijding inhoudt. De inwijding in de waarden van het licht. De inwijding in de alchemistische omzettingsprocessen die niets te maken hebben met de fysieke stoffelijkheid, maar alles te maken hebben met de geestelijke inwijding. En dan zal deze zon voor u niet de verbrandende factor zijn, maar zal de zon voor u de medestander zijn die u door haar licht inzicht schenkt, kracht geeft waardoor u op de aarde, als kind van de aarde, gewoon één bent met de aarde en daarin het wonder laat geschieden dat moet geschieden.

En dan bent u misschien een buitenbeentje, dan bent u misschien degene die door de gemeenschap een beetje wantrouwig wordt aangekeken. “Want waarom gaat u het goed en ons niet? Waarom bezit jij de kracht en wij niet?” Maar hoe kunt u kracht bezitten wanneer u niet eens beseft hoe de kosmos in elkaar zit. Laat deze mensen denken, maar ga uw weg verder. En vraagt men iets, dan antwoordt u volgens de mogelijkheden dat de vragensteller kan begrijpen. Niet volgens de kennis die u hebt. Want deze ervaringskennis ligt op zulk niveau dat het merendeel van degenen die met u in deze gemeenschap leven, het niet kunnen vatten, er niet toe kunnen komen omdat zij nog veel te veel gebonden zijn aan de materie op zich en zich daar in gedachten niet uit kunnen bevrijden.

Bevestig deze krachten en bevestig ook de beelden die u gehad hebt voor hulp aan degenen die hulpbehoevend waren. Laat ons de godin van de maan dankbaar zijn voor haar bijstand. Laat ons ook de godin van de aarde en de god van de zon dankbaar zijn voor hun bijstand. Maar vooral voor het inzicht dat ze ons gegeven hebben. Bevestig het harmonisch gevoel in uw hart tussen de aarde, de maan en de zon. Laat deze driehoek voor u gegrift zijn in uw hersenen. Laat deze driehoek van de drie planeten voor u het symbool zijn van de steeds terugkerende vernieuwing, van de steeds terugkerende kracht, de steeds terugkerende harmonie, het symbool van de mogelijkheden die in u aanwezig zijn en die via uw geestelijk deel steeds bruikbaar zijn. Besef dat uw geest met deze energieën kan omgaan op eenzelfde wijze zoals u omgaat met uw wagen. Besef dat deze krachten er zijn en dat één enkel beeld, één enkele gedachte, één enkele hint naar harmonie met uw eigen geest voldoende is om vanuit deze harmonie een wisselwerking te doen ontstaan. Zodat deze energieën komen waar ze moeten zijn en de uitwerking verlenen die ze moeten hebben. Dit is de kracht van de tipi, dit is de kracht van de eenheid van de mens. Dit is de kracht van allen die hier mee vertegenwoordigd zijn.

Laat ons nu rustig deze avond besluiten. Eén zijnde met deze lichtkracht, met deze zuil van energie, de energie van de godin van de maan, laat ons vanuit deze energie terug overgaan naar ons stoffelijk voertuig dat nu heeft gerust. En laat de energie die onze geest overbrengt, bevestigd worden, vastgelegd worden in het volledig fysieke gedeelte. Laat elke cel van uw lichaam zich vullen met de kracht van de maangodin. Laat elke cel van uw lichaam een harmonische resonantie geven zodat u vannacht niet alleen een verkwikkende rust en slaap tegemoet gaat, maar dat u ook deze nacht meer inzicht krijgt in uw eigen bewustzijnsontwikkeling. Dat u ook deze nacht meer inzicht krijgt in al wat we u vanavond geleerd hebben. Zodat u na deze vollemaansnacht morgenvroeg kunt ontwaken, niet alleen fysiek evenwichtiger en krachtiger, maar ook met meer spiritueel inzicht. Laat de kracht deze nacht in u doorwerken. Geef de kans dat de goden u lering brengen die u op uw beurt weer in de praktijk kunt omzetten en doorgeven aan degene die zoekende is en aan degene die ervoor kan openstaan. En dan zult u opmerken dat een avond als deze voor u een enorme verrijking is. Een verrijking die in geen geld uitdrukbaar is, maar een verrijking die wel uitdrukbaar is in harmonie en in licht met de kosmos. Want dan zal morgen het mooie maanlicht dat zo mooi getint is, overgaan in het krachtige gouden licht. En het gouden licht zal aan uw zijde staan en ervoor zorgen dat alle andere krachten als het ware voor u buigen. Dat de roodinvloeden voor u buigen, dat de groeninvloeden voor u buigen. Zodat u ze kunt inkleden met het goud dat u vanavond op deze alchemistische wijze is geschonken en dit goud, dit gouden licht, zal er dan voor u zijn om u de mogelijkheid te geven het lichtpunt te zijn, de lichtboei te zijn, de ankerplaats te zijn voor al degenen die in de komende tijd zijn losgeslagen. En heus, u moet het niet gaan zoeken in Italië. Ook hier zijn er genoeg die zwalpen zonder nog een kust te vinden. Ook zij kunnen dankzij uw licht, dankzij uw gouden uitstraling een veilige thuishaven tegemoet gaan.

En zo zijn jullie, ondanks de jaren die u al op deze planeet rondloopt, toch degenen die behoren tot de kracht van de verandering. Degenen die de inzet zijn, de aanzet zijn van de vernieuwing.

En nu we terug langzaam maar zeker één zijn geworden met ons lichamelijk voertuig, kunnen we deze avond rustig afronden. Besef dat u de kracht hebt, besef dat jullie, stuk voor stuk, de nieuwe priesters of priesteressen zijn van de nieuwe tijd. En dat het aan jullie voorbeeld is dat de wereld zich zal toetsen hoe het verder kan. Aanvaard deze zegen van de maangodin, aanvaard deze zegen van de zon, aanvaard de stoffelijke zegen van de aarde en ga nu als gezalfden uit met de kracht van de goden in u.

Zo, lieve vrienden, u bent allen deel geweest van deze lichtende krachten die we hier zich hebben laten open plooien. Elke vezel van uw lichaam is erdoor geraakt en neemt u mee huiswaarts. Gebruik deze kracht goed. U zult de komende uren en dagen heel goed aanvoelen wat u hier samen hebt opgebouwd en gebruik het naar best vermogen. Zo is een avond als deze niet alleen een zeer praktische avond omdat u nieuwe zaken, nieuwe inzichten hebt gekregen, maar ook en vooral een avond waarin u de sleutels hebt ontvangen om uw eigen bewustzijn naar een hoger niveau te brengen. Gebruik deze sleutels goed. En dan wens ik jullie de komende 14 dagen tot de volgende bijeenkomst dat al deze krachten, dat al dit Licht geen seconde van uw zijde mag wijken, zodat u tegen volgende maal dat we samen komen voor uzelf kan zeggen: Ja, kijk, ik heb al ervaren dat er veel meer is tussen hemel en aarde dan dat ik in mijn lange leven steeds heb beseft.

image_pdf