Internet en Aquarius

image_pdf

10 januari 2003

Mag ik u aan het begin van de bijeenkomst er opmerkzaam op zijn, dat wij, sprekers van de Orde der Verdraagzamen, niet alwetend, noch onfeilbaar zijn. En dat u het liefst over hetgeen gebracht wordt op een avond als deze, zelfstandig nadenkt en uw eigen besluiten en conclusies trekt.

Mag ik u vragen welk onderwerp u  voor vanavond in petto heeft?

  • Het onderwerp is: “Internet en de evolutie binnen Aquarius.”

Aquarius. De tijd dat zich alles vernieuwt, de tijd die voor jullie al een klein beetje een tipje van de sluier heeft opgelicht. Maar een tijd die jullie zich eigenlijk amper zullen kunnen voorstellen, wanneer deze  binnen enige generaties deze aarde volledig in zijn greep heeft.

Wanneer jullie denken dat de technologie van deze dag in de tijd van Aquarius hoogtij zal vieren, lieve vrienden, dan bent u fout. Dit klinkt misschien in jullie oren zeer raar, maar, ook uw technologie die je op het ogenblik gebruikt, behoort nog tot het vorige tijdperk. Hetgeen waar jullie zo prat op gaan, en ik moet zeggen, wanneer wij zien wat dat jullie al gepresteerd hebben de laatste tijd, dan moeten we zeggen: dit is een fantastisch werk dat gebeurd is.

Het is een mogelijkheid om de kennis die op het ogenblik bestaat beter en langer te bewaren, maar wanneer dat we nog maar gaan kijken binnen een ongeveer 200 jaar, dan zal gewoon gesteld worden: hoe is het mogelijk dat zo primitief iets kon gebeuren.

U denkt waarschijnlijk dat internet, of hoe u dat moderne communicatiemiddel ook noemt, het summum is van de technologie, mag ik u erop attent maken, dat in andere beschavingen dergelijke zaken ook alreeds zijn voorgekomen. Dat ook op aarde reeds gelijkaardige technologieën hebben bestaan, een beetje anders ingepakt, verkleed, gedaan, maar dezelfde mogelijkheden bevattende. En wanneer we nu kijken naar hetgeen wat u op het ogenblik aan technologie hebt, waarvan u denkt: dit is waarschijnlijk het eindpunt, want wat kan er nu nog bijkomen? dan moet ik jullie zeggen: in wezen ben je qua technologische ontwikkeling nog niet veel verder gekomen dan de holbewoner die juist het vuur heeft ontdekt. Wat er niet aan af doet dat die holbewoner, wanneer hij het vuur ontdekte en wist hoe hij het kon aanhouden, een heel gelukkig mens was.

Ditzelfde kunnen we ten opzichte van de mogelijkheden die vandaag de dag aanwezig zijn zeggen. Maar, lieve mensen, houd er rekening mee dat gezien de evoluties die komende zijn, deze mogelijkheden heel rap kunnen verdwijnen. Dat hetgeen wat nu vandaag nog als normaal is en wat jullie vinden dat allemaal jullie recht is om het te kunnen en te mogen gebruiken, kan zeer snel verdwijnen en veranderen. Niet voorstelbaar. Maar zoveel zaken zijn voor de mens niet voorstelbaar. En het is eigenlijk van weinig belang. Want wat van belang is, is dat de mens gaat beseffen waarom hij hier geïncarneerd is, waarom hij als mens op deze aarde rondloopt, dit leven leidt, waarom dat de geest dit gezocht heeft. En dit is de basis, ook binnen Aquarius.

Ondanks het feit dat men zegt dat deze periode een periode van technologische ontwikkeling zal zijn. Dat klopt. Maar niet de periode van technologische ontwikkeling, die er voor zorgt dat de aarde vervuild geraakt, dat de aarde onleefbaar wordt. Dit gebeurt nog altijd, vrienden, door de technologie die u vandaag gebruikt. Niet enkel de uitstoot van uw wagens verziekt uw omgeving, maar ook uw internetsysteem verziekt de omgeving. Veel van de velden die daardoor gecreëerd worden, de pollutie die daardoor ontstaat, zal binnen enkele honderden jaren gewoon voor deze planeet ondenkbaar zijn. Maar dan zal men in tussentijd al zeer veel van hetgeen nu aangetast is, van hetgeen wat nu, juist door deze primitieve technologie, vernietigd wordt, opgeruimd hebben.

De wereld van Aquarius, waar u voor staat, waar jullie eigenlijk de pioniers zijn, zal, wanneer je aan onze zijde bent – en heus, je komt allemaal wel eens bij ons; niks erg, hoor, het is heus gezellig wel – wanneer je dus bij ons bent en je ziet de evolutie op aarde, dan zul je opmerken dat het totaal anders zal zijn. Dat de mens langzaam maar zeker gebruik gaat maken van zijn hersenen. Niet dat ik wil zeggen, lieve aanwezigen, dat jullie je hersenen niet gebruiken, verre van, maar, een groot deel van uw capaciteiten op dit moment is volledig onbenut. En één van de evoluties naar de toekomst toe zal zijn, dat deze capaciteiten langzaam maar zeker in gebruik komen. Waardoor uw gsm-tje, dat u nu gebruikt, eigenlijk overbodig wordt. Waardoor uw fantastisch internetsysteem, waardoor dat je alles vliegensvlug over de wereld kunt sturen, een langzaam, eigenlijk verouderd en niet functioneel systeem zal blijken.

Waanneer u zich kunt voorstellen dat u hier bv. tezamen zit binnen 300 jaar en u wenst kennis op te doen ergens van Zuid-Amerikaanse oorsprong, of eender wat, en u stelt zich daarop in, en u haalt gewoon voor uzelf alles wat u moet hebben ginder op, als het ware, juist of u er zal zijn, u doorleeft het, u maakt het mee, u kunt het als het ware in uw hersenen opslagen, je hebt het dan voor de rest van dat stoffelijk bestaan. Is veel handiger dan dat je nou moet gaan zoeken: waar heb ik dat ergens op dat harde schijfje neergeplaveid? En: hoe was nou weer de uitdrukking van dat gegeven, wat was de code nu weer? En zo verder. Nee. De nieuwe mens in Aquarius zal in staat zijn van deze zaken gewoon via zijn gedachtekracht, via de mogelijkheden die hij of zij heeft in zijn hersenen, te volvoeren.

Vele zaken zullen wijzigen. Niet enkel internet. Niet enkel uw telefonie. Ook uw verplaatsing zal totaal anders gebeuren.

Maar eigenlijk, lieve mensen, wat zin heeft het dat ik daar veel over uitweid? Eerstens, wanneer je aan onze zijde komt, zul je het wel opmerken hoe de evoluties zijn. Daarbij heb je dan nog het privilege dat je ook kunt waarnemen welke evoluties en welke mogelijkheden er op andere planeten zijn. Want je leeft nu als mens, je hebt er voor gekozen, maar, neem me niet kwalijk, het menselijk leven en alles wat er mee te maken heeft, is in die kosmos en in de mogelijkheden tot incarnatie, een zeer primitieve vorm.

En het kan best zijn dat u, wanneer u aan onze zijde bent, en u wilt een andere zaak doorleven, dat u ook ergens anders gaat zoeken. Dat u incarneert op een andere planeet, met een totaal andere levensverhouding dan dat u nu kent. Met mogelijkheden die ikzelf op een avond als deze niet in menselijke woorden kan omschrijven, omdat er noch woorden, noch beelden in het menselijk bestaan voor bestaan.

Dus, over wat zou u zich druk maken? Het bestaan van uw geest, uw ziel, als het ware, is toch eeuwig! Oh ja, de verpakking laat je achter, zoals je, wanneer de winter gedaan is en uw winterfrak is versleten, dat je die gewoon meegeeft aan spullenhulp. Daar maak je je ook niet meer druk om. De lente komt er aan, je hebt allang een modieus kleedje of een modieus pak dat bij de tijd past, en je treurt niet meer over die oude frak die goed zijn taak heeft gedaan, maar die nu, in de komende lente geen nut meer heeft.

En zo gaat het ook met een mensenleven. Uw geest zoekt in dit leven zijn belevingsmogelijkheden, zijn oplossingen voor hetgeen wat hij aan onze zijde als het ware, niet kon volvoeren, niet kon doorleven. Hij heeft gezocht naar mogelijkheden en die gevonden in een lichaam, en dat lichaam, dat gaat dit voor die geest mogelijk maken. En als die zoektocht dan voleindigd is, dan kan de geest, wanneer hij resultaat geboekt heeft, met een gerust gemoed zeggen: ik ga weer een stap verder. En heus, hij zal er niet van wakker liggen, om het menselijk uit te drukken, of dat hij zijn gsm kan meenemen of zijn computer. Want wanneer je bij ons bent, heb je daar helemaal geen behoefte aan. Want alles vormt een eenheid, wat je denkt, neemt de andere waar en wat de ander denkt, neem jij ook waar. Welk beeld je vormt, het is er, voor de geest bestaat geen beperking wat die zaken aangaat.

Daarom, lieve mensen, internet, Aquarius, ach, maak er niet te veel tijd voor vrij. Denk eerder aan uw medemens.

Want het nadeel van internet op het ogenblik is wel, dat zeer veel mensen zich eenzaam voelen, ondanks dat ze verbonden zijn met de ganse wereld. Ondanks dat ze op een seconde met een Japanees kunnen praten, en de andere minuut met een Amerikaan, en de volgende minuut met een Zuid-Afrikaan. Nochtans blijft die mens in zijn eenzaamheid zitten, want je bent er niet voor geïncarneerd.

Je bent geïncarneerd, hier op deze aarde, om contact te hebben met uw medemens. Om als het ware te kunnen leven samen met de medemens. Om binnen dat gegeven zeer veel emoties, leerscholen door te maken. Om te ontdekken dat ieder mens die hier op aarde leeft een deel van die schepping is, een deel van dat goddelijke is, evenwaardig aan ieder ander. En als je dat kunt voor uzelf waarmaken, dan heb je een eerste stap gezet naar niet een technische internet, maar een menselijk-geestelijk internet, dat inhoudt dat er geen mens op aarde zich nog eenzaam kan voelen, dat geen mens op aarde, eigenlijk, lijdt.

Want is het niet erg, lieve vrienden, dat in de wereld, waar u in leeft, vandaag, met zijn mogelijkheden, op dit zelfde moment mensen in uw geburen niet weten waar zij de nacht zullen doorbrengen? Dat mensen in uw omgeving honger lijden, ja, ook hier, in uw omgeving! Heb je daar al eens bij stil gestaan? Dat dit mogelijk is, dat mensen kou hebben, geen slapen hebben, terwijl u lustig zit te praten met iemand aan de andere kant van de wereld, over hoe koud het hier is en hoe warm het ginder is, enzovoort, vergetende dat hier mensen zijn die eigenlijk uw hulp zouden kunnen gebruiken.

En, alstublieft, zit niet te denken van: er zijn toch overheden? Er zijn toch instellingen, en zo verder, die daar voor moeten zorgen? Onze maatschappij is toch zo opgebouwd dat het eigenlijk niet meer zou kunnen!

U weet allemaal dat het zo is! Dat het wel degelijk op dit moment voor vele mensen erg is. Dat in uw luxemaatschappij, uw maatschappij met het etiket: ‘internet’, met het etiket: ‘mobile telefoon’ en zo verder, dat mensen in een huis dat vochtig is, zitten te bibberen van de kou, omdat ze het zich niet kunnen permitteren van ook maar enige verwarming te laten branden, omdat de maatschappijen als wolven erop springen om de mens voor alles wat dat hij ook maar vraagt, tot bloedens toe, te doen betalen.

Ach, ik weet het, lieve mensen, ik ben misschien een beetje cru, maar als u vanuit onze zijde deze wereld bekijkt, dan zeg je in uzelf: zien zij het dan niet? Hoe is het mogelijk dat de mens na zoveel eeuwen nog steeds niet veranderd is! Dat, integendeel, de laatste honderd jaar de mens meer en meer in een negatieve richting is geëvolueerd.

Oh, ik weet het, het is de nieuwe tijd die eraan komt en de chaos is nodig, en de ellende is nodig om alles op te ruimen, want een kind wordt niet geboren zonder geboorteweeën! Allemaal mooi, maar vertel het maar even aan degene die nu in de kou zit, aan degene die moet gaan bedelen om een kom soep of een korst brood. Vertel het maar aan degene die bevroren ledematen heeft. En daar wil ik naartoe gaan, lieve mensen.

Uw vraag, die eigenlijk een nieuwsgierigheidsvraag is naar de toekomst toe, heeft een weinig nut, heeft weinig zin, wanneer je niet ziet wat de werkelijkheid is in deze maatschappij.

De werkelijkheid in deze maatschappij is dat, dag na dag, uur na uur, op het ogenblik, over gans de wereld, de ellende is aan het toenemen. En ik weet het, je bent een nieuw jaar begonnen. Je hebt allemaal mekaar het beste gewenst, met de beste bedoelingen, ik weet het. Maar tevens weet je in uw achterhoofd dat het jaar dat nu komende is geen glansrijk jaar zal worden.

Want ook internetfanaten vind je onder militairen, die op het ogenblik denken dat ze met hun mogelijkheden kunnen bepalen wat een conflict gaat zijn, hoe lang het gaat duren, wat het zal kosten en hoe ze er zullen aan verdienen. Alleen zal hier ook weer blijken dat al deze technologie in theorie heel mooie verhalen creëert, maar in werkelijkheid de zaak wel even anders doet uitdraaien. Ook dit behoort tot het nieuwe jaar.

En daarom, laat ons, wanneer we kunnen, zoveel mogelijk, en ik benadruk dat, ons positief instellen. Wanneer je kunt, trek u even terug in uzelf, mediteer even, of bid, als u dat beter aanstaat, maar tracht u één te voelen met de krachten van het Licht, of, wanneer u gelovig bent met de principes van uw geloof. Tracht een eenheid te vormen en vanuit die eenheid die harmonie te leven. En wanneer je dit dagelijks kunt doen, al is het maar enkele minuten, even de rust in uzelf vinden, even het goddelijke in u laten spreken, dan zul je in deze woelige tijden er redelijk goed onderuit komen. Veel beter dan degene die dagdagelijks achter zijn toestellen zit, achter zijn computer de wereld afspeurt naar het laatste nieuwsje, naar het laatste gebeuren.

Want één van de niet-gekende nadelen van uw systeem is, dat er op internet enorm veel negativiteit wordt verspreid. En daarmee bedoel ik nog maar alleen berichtgeving. Creëer je een sfeer, een verbondenheid rond deze aarde van negatieve gedachten die elkaar versterken. En het is juist dát, wat er voor zal zorgen dat men niet weet wanneer men begint om zijn eigen rechten op te eisen en deze met geweld wil vestigen, waar dit zal eindigen.

Want de meeste internetfanaten, de meeste computerdeskundigen beseffen niet dat buiten hun technologie een gedachtekracht bestaat, die niet gebonden is aan een stekker en die veel sterker is dan zij ooit kunnen vermoeden en die niet kan uitgeschakeld worden, zoals men een computer uitschakelt, of een verbinding met internet verbreekt.

Want eens dat die gedachten een eigen leven gaan leiden, is er zeer veel nodig om dat af te zwakken. En daarom, herhaal ik het nog eens, is het van belang dat jezelf u daarvan distantieert, dat jezelf gaat zoeken naar Licht en harmonie, en dat opbouwt en niet meegaat in alle mogelijke mooi ingepakte chaotische negatieve toestanden.

Ik hoop, lieve mensen hier aanwezig, dat je het me niet kwalijk neemt dat ik dit zo cru stel. Maar het is geen tijd meer om zaken mooi verpakt naar voor te brengen. Wanneer de wapens gaan spreken, wanneer de soldatenlaarzen weer over de aarde denderen, dan helpt mooi spreken niet meer. Dan helpt enkel en alleen nog de kracht die je in u hebt, en deze te gebruiken. Want mooi spreken, wanneer het een soldaat niet aanstaat, dan vertrapt hij het wel. Maar de kracht die in u ligt, is het machtigste wapen; de harmonie die u kunt creëren is sterker dan eender welke raket of bom. Houd daar rekening mee. En dan zul je zien dat je in deze tijd, in het komende jaar, zeer veel betekenis kunt hebben, zeer veel waarde voor de mensheid, voor de aarde en voor de ontwikkeling van de nieuwe tijd van Aquarius.

En hiermee zou ik het gedeelte over technologie willen afsluiten.

Als er mensen zijn die vragen hebben, mag je ze stellen. Maar van onze kant zouden we het op prijs stellen dat de vragen die je stelt, geen nieuwsgierigheidsvragen zijn. En de reden daarom is heel simpel: op het ogenblik is rond deze wereld een nieuwsgierigheid naar wat komen gaat zo groot, dat we kunnen zeggen, dat daardoor alleen al negatieve, sterke negatieve mogelijkheden gecreëerd worden en daar willen wij, sprekers van de Orde, geen deel van uitmaken. Want we trachten zoveel mogelijk de positiviteit en het Licht naar voor te schuiven.

Als er van u zijn die graag een vraag stellen ……..

Vragen.

  • Ja, broeder, ik denk dat er een aantal vragen zijn. Wat mij altijd weer verbijstert is, dat er in een lezing al aangestuurd wordt op vragen die dan bij de aanwezigen leven. Een vraag die ik heb; ik begrijp uit uw verhaal dat u een kanttekening heeft bij het internet, ik ga heel ver met u mee. Daarnaast kun je ook via internet hele positieve dingen doen, hele positieve dingen verspreiden. Zo is er een groep van de ODV aan de stoffelijke kant al een tijd bezig om het materiaal wat de afgelopen ongeveer 40 jaar doorgegeven is te digitaliseren, met andere woorden, geschikt te maken om op internet te zetten en beschikbaar te maken voor geïnteresseerden. Nu heb ik een hele specifieke vraag over internet en de ODV. Ik heb me laten vertellen dat in het verleden aangegeven is dat er geen reclame gemaakt mag worden voor de ODV; dat kan zijn de vereniging, maar het kan ook zijn het materiaal. Dat was een tijd terug, nu zijn de technische mogelijkheden veranderd; nu is mijn vraag: mag, kan de ODV aan deze kant melden, in diverse esoterische bladen, dat de site van, dat het adres van de ODV te bereiken is op internet. Het is een hele exacte vraag.

Ik zal u een heel exact antwoord geven, mijn vriend. De ODV in de stof  bestaat niet meer. Die is opgeheven, als ik het goed voorheb, in het jaar 1989. Ik denk dat ik correct ben. Men heeft toen gesteld dat, gezien de omstandigheden, het niet meer mogelijk was van zich garant te stellen voor een groep. Men heeft toen gezegd dat degenen die met onze filosofie in harmonie waren, hun weg alleen moesten gaan. En dat zij door ons, in de geest, zouden geholpen en gesterkt en gesteund worden.

Voor ons, aan onze zijde, zien we op het ogenblik mogelijkheden in het verspreiden effectief van de gebrachte filosofie. Maar ik wil daar direct aan toevoegen, en ik denk dat ik hier mag spreken in de naam van al onze broeders, dat deze filosofie universeel is. En dat het een fout zou zijn van te zeggen, dat deze filosofie enkel de filosofie van de Orde der Verdraagzamen zou zijn. Het is een universele filosofie die, onder andere door de groep ‘Orde der Verdraagzamen’ in de geest, op aarde is verspreid om de mens te helpen in zijn bewustwording.

Gezien de nieuwe tijd die aanbreekt en de veranderingen die dat inhoudt, was het voor ons, einde der jaren tachtig, noodzakelijk om op een andere wijze te gaan werken. We hebben als het ware, wat we gedurende tientallen jaren gedaan hebben, van cursussen te geven, zo goed in Nederland als in Vlaanderen, maar ik kan daar ook bij zeggen ook in Frankrijk, ik kan daar bij zeggen ook in Duitsland en nog vele andere landen, waar onze groep, hetzij dan in andere taalgebieden, onder andere naam heeft geopereerd, deze zelfde filosofie heeft gebracht.

Dat we het van onze zijde kunnen appreciëren en er u dankbaar voor zijn dat deze zaken zo vastgelegd zijn, dat zij nog lange tijd kunnen meegaan, is een evidentie. We hebben dat vanuit onze kant steeds geïnspireerd en als het ware aangemoedigd. Dat die filosofie op internet verspreid wordt, is geen enkel probleem.

Het enige wat wel een probleem zal zijn, is, op het ogenblik dat eender welke groep welke naam hij of zij zich ook aanmeet, de exclusieve rechten op deze filosofie zal trachten te nemen. Dit zullen wij ten allen tijde trachten te voorkomen.

Het gebrachte is universeel en behoort de mensheid en is voor ieder die zoekende is ter beschikking. Daarom is het ook een prachtig werk geweest van deze zaken, buiten de gedrukte vorm, ook op meer moderne vorm te verspreiden. Ik kan er u zelfs bij zeggen dat, naar de toekomst toe, wat dat betreft en zeker naar de jonge generaties die gaan komen, dat dit zich nog verder zal ontwikkelen. En dat wij vanuit onze kant, en niet alleen de Orde, maar ik denk dat ik ook mag zeggen de ganse overkoepelende Broederschap, daar zeer positief tegenover staat en dit op het ogenblik ziet als zijnde één van de middelen om in deze tijd, harmonie en Licht te verspreiden met, als het ware, een moderne cachet.

Is dit voldoende voor u?

  • Voor een gedeelte wel. In onze stoffelijke wereld moet een beestje een naampje hebben, waar mensen moeten zoeken, met andere woorden, de informatie moet ergens staan, waar mensen naar kunnen zoeken. Ik begrijp … en, dat begrijp ik ook uit alle materiaal dat toen gegeven is, dat het universeel is, maar als je het niet onder een bepaalde naam op internet zet, dan kunnen mensen het niet zoeken. Heeft u daar suggesties voor? Hoe mensen het makkelijk kunnen vinden?

Als je goed geluisterd hebt, hebt u al begrepen dat het niet gaat over de naam. U kunt gerust de naam ‘Orde der Verdraagzamen’ gebruiken, zolang u aan die naam geen stoffelijke groep verbindt die daaruit rechten gaat puren.

  • Bij mijn weten is er ook gezegd vanuit de ‘Orde’, dat wij, van het moment dat wij met die filosofie werken, naar de ‘Orde’ dienen te verwijzen. Zo klopt dat dan toch juist?

Maar, het is juist wat hier gesteld wordt. Vanuit geestelijke zijde kun je stellen dat het vanuit die hoek is gebracht.

Maar we willen vermijden, en dat is toch belangrijk, dat, zoals in het verleden teveel is gebeurd. Kijk naar het Christendom, niet dat we ons daarmee direct willen vergelijken. Maar onze grote Meester Jezus brengt een nieuwe filosofie, 2000 jaar terug; wat gebeurt er? Men sticht een Kerk. Kijk wat er gebeurd is in de tijd van Mohammed; brengt nieuwe filosofieën, geïnspireerd, de brave man is nog niet aan onze zijde, of een nieuwe godsdienst is geboren. En zo kunnen we de laatste eeuwen steeds weer hetzelfde opmerken, men brengt een filosofie, men kleeft er een etiket op, en men maakt er een religie van.

En dat is iets wat de Orde der Verdraagzamen, maar ook de Witte Broederschap, waarmee we samenwerken, steeds hebben willen vermijden.

Daarom hebben we ook de jaren dat we cursus gaven, steeds gezegd dat we het spijtig vonden dat er een organisatie in de stof moest bestaan, en dat die organisatie in de stof leden moest hebben. Je kunt in de stof geen lid zijn met een lidkaart. Je bent in de stof lid van de Orde, wanneer die, of wanneer je leeft volgens de filosofie, volgens de denkbeelden. Dat wil zeggen dat je de mens als broeder erkent, om het kort te zeggen. Dat wil zeggen dat voor u de medemens het belangrijkste is wat er op aarde bestaat.

En om te voorkomen dat alles wat gebracht is geworden door onze voorgangers, ook zou verwerkt worden in een religieuze context; is er door ons ook altijd gesteld, dat er geen reclame rond mocht gemaakt worden. Hebben we het ook altijd als het ware tegengehouden dat iemand de teksten ging herschrijven volgens zijn interpretatie.

Hetgeen wat nu gebeurd is, is niet de tekst herschrijven, maar gewoon het origineel gekopieerd. En dat is belangrijk. Want zo blijft de echte waarde van het gebrachte bestaan en kan het doorgegeven worden.

  • Ja, we hebben veel te puzzelen, want er zijn een aantal mensen die trachten te leven, inderdaad volgens de filosofie van de Orde, ze voelen zichzelf zeker geen lid van de vereniging, maar wel aanhangers van de filosofie van de Orde, en die zijn op dit moment bezig om daar in de stof naar een andere plaats te gaan, en daar is dit vanavond min of meer een soort afsluiting van. We voelen als groep toch zeker de drang en de neiging om door te blijven werken. Vanavond is het idee geopperd om daar bv. gezamenlijk weken te organiseren, waarbij een groep heel gemotiveerde mensen bij elkaar komt om bv. dan in de plaats waarheen gegaan wordt, om daar samen te werken. Heeft u daar, en uiteraard de rest van de Orde aan de andere kant, heeft u daar suggesties voor hoe we dat goed zouden kunnen doen, en hoe zou u dat appreciëren?

Lieve vriend, hoe dikwijls hebben we u gezegd, hier in vergadering, maar ook vroeger reeds, leef vandaag. Maak niet te veel plannen naar een verre toekomst. Dat is heel belangrijk in deze tijd. U staat daar misschien even versteld van.

Wat gebeuren moet, zal gebeuren. Maar je zult alleen niet op voorhand kunnen plannen. Zeker niet in de huidige omstandigheden. Het idee dat u oppert is een idee waarover kan gedacht worden als mens. Als geest ligt het wel eventjes anders.

Wanneer u zegt: we gaan mensen laten samenkomen, onder bepaalde condities, wanneer u stelt: we gaan dit en dat, dan brengt u eigenlijk al een beetje naar voor, wat ik daar juist gezegd heb, wat niet kan.

Het is niet de bedoeling van de Orde van een gemeenschap te stichten in de stof, die dan een keer gaat cursussen geven. Wat wel de bedoeling is, is dat naar de toekomst toe de mens, vanuit zichzelf geïnspireerd door onze zijde, bepaalde taken zal uitvoeren. Zonder dat daar op voorhand een structuur in zit, een etiket wordt opgeplakt.

Neem mij niet kwalijk dat ik tegenover jou dit zo zwart-wit stel. Maar wanneer ik u zou zeggen: “Uw idee, mijn waarde vriend, is interessant”, zou u de verkeerde weg uitgaan en zou op een minimum van tijd leiden tot een organisatie. Misschien dat ú het niet gewild zou hebben, is mogelijk, maar vergeet niet, u leeft niet alleen op deze wereld.

En de kennis die u hebt, de filosofie die u verwerkt hebt, is te waardevol om in verkeerde richting te laten evolueren. En daarom zeg ik u nogmaals: alles wat je bezit daarover, behoort de mensheid. En je zult de mogelijkheid krijgen en hebben, dat wil ik benadrukken, om deze zaken in volle zuiverheid door te geven! Maar, niet zoals je het u nu, vandaag, voorstelt.

Ik zeg het u nogmaals, en dit geldt voor ieder van de aanwezigen, de ganse wereldsituatie is een situatie van gisting, van beweging, van zeer snelle wijziging.

Leeft vandaag, als je vandaag een idee hebt dat waardevol is, tracht het beste er van te maken. Maar begin geen plannen te maken voor binnen een half jaar, voor binnen een jaar, voor binnen enkele jaren. Want zelfs binnen enkele maanden zult u aan mijn woorden denken en beseffen dat je zaken best onmiddellijk doet en niet wacht. De tijd zal het u bewijzen.

Neem me niet kwalijk dat ik u zo geantwoord heb. Ik weet dat je het liever anders had, en dat uw bedoeling de beste bedoeling is, maar voor ons telt de kracht van het Licht en de zuiverheid daarin. En dat is belangrijk.

  • Dat brengt mij tot deze vraag, broeder, of de werkingen die momenteel hier gaande zijn, of die dan wel correct zijn? Of dat daar ook iets is te veranderen?

Ieder is verantwoordelijk voor wat hij doet. Op het ogenblik dat je doet vanuit het besef en de wetenschap dat je het beste tracht te realiseren, zonder dat je ervan uitgaat dat jij alleen de waarheid in pacht hebt, kunnen we zeggen, dat hetgeen wat je doet, goed is.

Het probleem bij de mens ontstaat altijd, wanneer deze gaat stellen: wat ik zeg is de waarheid, en die waarheid moeten de anderen aanvaarden.

Zolang je, naar de medemens toe, uw kennis doorgeeft, mededeelt en uw medemens de vrijheid geeft al dan niet dit te aanvaarden, ben je op de goede weg en kun je gerust met hetgeen je bezig bent verder gaan.

  • Ja, broeder, ik zit met nog een vraag. U heeft een heel duidelijk beeld overgebracht, van internet gegeven, en ik kan direct volgen als u zegt dat daar eigenlijk door werken met internet serieus zwaar negativiteit wordt doorgegeven. Nu, langs een andere kant wordt dit ook voor positieve zaken gebruikt, hoe zit dat dan met de sferen, of schat ik dit hier verkeerd in? Omdat dat toch ook eigenlijk dan langs de kanalen gaat, die eigenlijk niet zuiver zijn…

Het is niet het kanaal als dusdanig, het is het denken van de mens.

Wanneer jij via internet een bericht doorzendt, is het niet internet, noch het bericht dat iets veroorzaakt. Het is de mens die het bericht aankrijgt, en die het leest en zijn gedachten vormt, die het creëert. Op het ogenblik, zoals het nu is, dat zeer veel angst en negatieve gedachten via internet verspreid worden, is het niet het toestel, noch de kabel, noch de satellietverbindingen en zo verder, die oorzaak zijn, maar wel de persoon die het bericht interpreteert, de angst in zich voelt, de onzekerheid en zich zo verbindt met alle anderen.

  • Je ziet veel kinderen die geobsedeerd zijn door computerspelletjes en internet. Ik begrijp uit uw verhaal dat internet heel duidelijk een negatieve invloed op de kinderen heeft, hoe is dat met kinderen die niet meer buiten spelen en voornamelijk achter het computerscherm zitten? Er moeten positieve dingen in zijn: het zich goed kunnen concentreren, ik kan ook heel veel nadelige dingen verzinnen. Wat is uw visie daarop?

Dat je een generatie krijgt, of een deel van een generatie die niet meer beseffen dat zij als mens in een maatschappij moeten kunnen leven. We gaan de komende jaren steeds meer en meer zien dat zeer veel jonge mensen ernstig karaktergestoord zullen zijn en dit zal leiden, binnen uw verstedelijkte maatschappijen, naar onhoudbare toestanden.

Wanneer een kind niet meer geleerd wordt wat een houding kan zijn binnen een maatschappij; wanneer een kind van kleins af de mogelijkheid krijgt van met alles in contact te komen, dan ga je opmerken, dat wanneer het kind in zijn puberteit komt, al zeer rare escapades gaat uithalen, maar dat het als volwassene binnen deze maatschappij niet meer kan functioneren.

Ook dit is één van de punten van de chaos die uw eigen maatschappij langzaam maar zeker zullen doen ten onder gaan. Het is nu eenmaal gesteld, het kan nu eenmaal niet anders, het oude systeem van het Vissentijdperk kan niet blijven bestaan. En al deze zaken, spijtig genoeg voor de mens zelf, werken daaraan mee en zullen uiteindelijk oorzaak zijn dat het nieuwe zich volledig kan ontwikkelen.

  • Dan rijst bij mij toch direct de vraag, broeder, de ervaring leert mij dat soms kinderen wel degelijk met die leidraad worden grootgebracht, maar zich toch anders ontwikkelen, door omstandigheden, weet ik veel, is daar iets aan te doen, kan je dat bijsturen?  Of hebt u een tip?

Wanneer je het kind de werkelijke waarden en mogelijkheden van de technologie leert kennen en het tevens ook leert dat er nog iets meer bestaat dan alleen maar een beeldscherm en een muis, dan zal dat kind dit in de meeste gevallen redelijk aankunnen.

Wanneer het kind echter in de puberteit komt, en het niet geleerd heeft, zul je voor een bijna onoplosbaar probleem staan.

  • Het Spijt me, broeder, maar ik denk dat we op een andere golflengte zitten… Het gaat hier over kinderen die, ondanks eigenlijk toch een opvoeding met een bepaald doel, dat ze zich ergens gaan ontwikkelen op een manier dat je niet zou kunnen zeggen: positief. Hoe ga je daar mee om?

Ik heb het u juist uitgelegd. Je moet een opsplitsing maken. Het kind vóór zijn puberteit, en het kind ín zijn puberteit, en daarna. Zolang het kind zijn puberteit niet heeft bereikt, is het nog zeer manipuleerbaar en kun je het in de juiste richting plaatsen. Eens het kind de puberteit heeft bereikt en niet heeft aangeleerd met deze zaken op een juiste wijze om te gaan, dan lukt het niet meer.

Wanneer je, ik zal het anders stellen, een kind groot brengt met het feit dat het met een vuurwapen op iedereen mag schieten wanneer het zin heeft, en het kind komt in de puberteit, zal het op iedereen blijven schieten, ondanks alles en is de kans dat je daar nog een wijziging in brengt heel klein. En dit zal dan leiden tot de eigen vernietiging van het kind. Is dit duidelijker?

Kijk, een mens tracht altijd, wanneer hij of zij denkt dat iets toch handig is, of dikwijls toch wel zich gestreeld voelt in zijn ijdelheid omdat die of die dat kan, of doet, tracht dan dit nogal eens gemakkelijk te vergoeilijken. Dit is één van de kenmerken van de mens. Maar daardoor krijg je dat je op het ogenblik een maatschappij al hebt, die zich steeds meer en meer in geweld gaat uiten. Of heb je er nog niet bij stilgestaan hoe het komt, dat je tegenwoordig in uw zo geciviliseerde beschaving bijna geen sportmanifestatie meer kunt hebben, zonder dat er rellen uitbreken. Hoe is het mogelijk dat in uw toch zo volgens regels en wetten gestructureerde verkeersbewegingen steeds meer agressie voorkomt, ondanks het feit dat uw wagens toch zo comfortabel zijn geworden?

Oh, en ik weet het, men gaat heel gauw zeggen: Er zijn er teveel. Ja, natuurlijk zijn er teveel. Maar dat is niet de basis. De basis is, dat de mens niet meer heeft geleerd van rekening te houden met zijn medemens. En dat uw moderne technologie van vandaag de mens vereenzaamt, steeds verder en verder. En wanneer, zoals bij de huidige jonge generatie, dit reeds begint, als het ware, van nog voor zij kunnen lopen, dat zij reeds voor een scherm zitten te kijken, dan is het toch niet moeilijk te begrijpen, dat wanneer deze mens tot volwassene is geëvolueerd, dat hij de wereld niet meer kan aanschouwen of kan inschatten zoals hij werkelijk is?

Wanneer een kind van kleins af aan steeds weer geweld ziet, om als voorbeeld te nemen, dan gaat het, wanneer het volwassen is, geweld als normaal beschouwen. En het erge gaat dan meestal zijn, dat het denkt dat het geweld dat hij gezien heeft, dat het reëel is en dat hij of zij dat geweld ook kan omzetten in haar of zijn voordeel. Met alle gevolgen van dien. En dat is het grote zwakke punt op het ogenblik in uw maatschappij. En een punt dat met de dag sterker wordt.

Als er geen vragen meer zijn, lieve mensen, dan zou ik deze avond langzaam willen gaan afsluiten.

Het is de gewoonte dat we een bijeenkomst als deze, met een meditatie beëindigen.

Gaan we deze avond dit op dezelfde wijze doen.

Meditatie: Kracht.

Tracht gewoon, even te vergeten wie u bent. Tracht gewoon even u een eenheid te voelen; een geheel te voelen met ieder die hier aanwezig is. Vergeet even dat u man of dat u vrouw bent. Maar besef gewoon: ik ben mens, ik ben een harmonie. Harmonie met de ganse kosmos. En samen vormen wij één grote goddelijke kracht.

Samen zijn wij hier een Lichtbron; als het ware een ster aan het firmament.

Een lichtende ster die deze aarde beschijnt, een ster die er voor zorgt dat de mens op aarde even Licht voelt in zijn hart.

En stel u voor: we bekijken de aarde, en we zien de steden.

En we laten het Licht over de steden gaan, en overal zien we mensen die dit Licht in zich willen ontvangen.

Overal zijn er zoekenden die een goed gevoel krijgen, doordat wij hen verbinden met de Schepper, met de Vader, met de Oerkracht, met de Alkracht.

Dat grote, dat prachtige, dat lichtende, dat voor ons zo onvoorstelbare, die Bron van alle leven.

Die Bron, die het ons heeft mogelijk gemaakt onze reis van ons bestaan door tijd en ruimte te maken.

Die Kracht, die Bron, die we kunnen delen met ieder op aarde, die voor ons betekent dat we steeds verder kunnen gaan.

Dat we steeds meer harmonie kunnen herkennen en opbouwen en dat we zo, langzaam maar zeker, bewuster kunnen worden en binnen dat bewuster worden, benaderen wij de Vader.

De Vader Die in ons leeft; de Vader waarvan we deel zijn; de Vader Die alles inhoudt, maar Die voor ons, als geest en als mens zo groot is en zo in eerste ogenblik onomvatbaar is.  En toch kunnen wij, wanneer wij ons daarop instellen, deze harmonie in ons voelen, deze eenheid, deze Kracht.

En dan is het alsof de Vader onszelf is; dan is het alsof deze Oerkracht, dit Licht wijzelf zijn, beseffende dat alles erin aanwezig is.

En dat we dit gevoel, deze Kracht, delen met de mensheid, met allen die naar Licht en bewustwording streven.

Dat we deze planeet als het ware een nieuwe glans en schittering geven, zodat de aarde weer op zijn beurt in dat grote, kosmische stelsel, andere sterren aan het schitteren kan zetten.

Dit alles, lieve vrienden, bereiken wij, gewoon, doordat we even vergeten wie we zijn, dat we even één krachtig, lichtend geheel vormen, dat we beseffen, dat we de goddelijke kracht zijn!

Dat we Jehova’s zijn, dat we Adonaï zijn, dat we Tetagramaton zijn, en Eloachim zijn, dat we de dragers zijn van de Christos, dat we het Licht van de Boeddha uitstralen…

Dat wij het zijn: één grote Kracht.

En dit besef, dat nu in u leeft, dit besef dat uw hart beroert, dat zal maken dat wanneer je zo dadelijk weer huiswaarts keert, je ieder op zich een kleine stralende ster blijft.

Een ster die zich verplaatst tussen de mensen, een ster, die als het ware ieder die zoekende is kan verlichten; kan deel maken aan de Kracht, aan de Harmonie, die hier nu aanwezig is.

En dan zeg ik, zoals Melchizedek indertijd zei: “Vader, Gij, Die alles weet, Gij, Die alles inhoudt, bevestig hier Uw Kracht in ons midden. Omdat ieder die u liefheeft, in deze tijden van verandering, Uwe Kracht kan doorgeven.
Want door het geven van Uw Kracht wordt ieder deel van U sterker.
Door het geven van Uw Kracht wordt de Bron onuitputtelijk!
En hoe meer U geeft, hoe meer Kracht er komt.
Vader, bevestig deze Kracht, zoals Gij indertijd de Kracht bevestigd hebt voor Melchizedek.
Zoals Gij indertijd de Kracht bevestigd hebt voor Uw eigen Zoon, en zoals Gij steeds weer de Kracht bevestigt, voor hen die Uw Kracht willen uitdragen.
Het zij zo…….”

En wanneer ge deze Kracht in u draagt, vrienden, leer dan vreugdig te zijn, wat er ook geschiedt. Leer wáár te zijn, wat er ook gebeurt, leer volbrengen wat de Wil is, die de Vader in ons gelegd heeft. Zodat de Kracht van de Vader er voor moge zorgen dat het Licht op de aarde nog niet gedoofd worde…….

Lieve broeders en zusters, ik heb vanavond gebruik gemaakt van de mogelijkheid om jullie als het ware voor te bereiden op wat komende is.

Neem mij niet kwalijk dat ik misschien voor sommigen onder u zeer rechtlijnig ben geweest. Maar, gedenk het spreekwoord: dat zachte heelmeesters etterende wonden kunnen maken.

En gezien de tijd waarin wij leven, om het met jullie woorden te zeggen: uw internettijd, is het niet meer geraadzaam van zachte heelmeesters te spelen.

Wanneer je het gebrachte van vanavond even herbeluistert, zul je opmerken dat er vele richtlijnen in gegeven zijn.

Richtlijnen, die vanuit onze zijde gegeven worden naar u, omdat wij u, en ik kan dit zeggen, niet alleen uit mijn naam, maar uit naam van alle medebroeders, dat wij u innig liefhebben. Dat wij u dankbaar zijn voor de mogelijkheden die u creëert, om voor uw medemens het Licht op deze wereld niet te laten ten onder gaan.

En het is vanuit het gevoel van Liefde voor jullie, dat we deze zaken vanavond gebracht hebben, met de puntjes op de ‘i‘, omdat u een duidelijke leidraad zou hebben in deze veranderlijke periode, hoe u het best dit doorkomt.

Tot besluit wil ik erbij zeggen: wanneer je ons nodig hebt, wij zijn steeds ter uwer beschikking. Een gewone gedachte aan ons is voldoende en we zullen steeds, volgens de mogelijkheden die we hebben, u trachten te helpen.

Broeders en zusters, het gaat jullie goed.

En ik zou zeggen: wanneer u het allemaal wat teveel wordt, leg u rustig te rusten, en treed maar even uit, u bent steeds welkom bij ons!

image_pdf